• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

Aktualności

(2020) Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno

27-01-2020

Prezydent Miasta Krosna działając na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmienionej uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775)

zaprasza mieszkańców Miasta Krosna do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno w dniach od 27 stycznia do 27 lutego 2020 r.
 

Przedmiotem konsultacji jest poszerzenie granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,94 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany).

Obszar planowany do przyłączenia obejmuje przede wszystkim teren, który Gmina Miasto Krosno nabyła w formie użytkowania wieczystego. Docelowo ma on zostać przeznaczony na skomunikowanie Krosna  z projektowaną obecnie drogą ekspresową S19 (szlak transportowy „Via Carpathia”) oraz utworzenie strefy inwestycyjnej dla przemysłu i usług. Utworzenie dogodnego połączenia drogowego z Rzeszowem i resztą kraju oraz uruchomienie nowej strefy inwestycyjnej przyczyni się do rozwoju Krosna i całej południowej części regionu. Realizacja tych planów wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój przedsiębiorczości,  sprzyjając tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Zasięg obszaru planowanego do przyłączenia został określony w załączniku do uchwały nr XV/490/19 Rady Miasta Krosna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji.

 
Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanej zmiany granic Gminy Miasto Krosno. 
 
Konsultacje prowadzone są w dniach od 27 stycznia do 27 lutego 2020 r. 
 
Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, zawierającej pytanie o następującej treści:
„Czy jesteś za poszerzeniem granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno o tereny o powierzchni ok. 121,94 ha, stanowiące część Gminy Krościenko Wyżne (w granicach obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) oraz Gminy Miejsce Piastowe (w granicach obrębów ewidencyjnych Targowiska i Łężany)?”.
Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku „X” w odpowiedniej rubryce: „JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
 
Ankietę konsultacyjną można złożyć w następujących formach:
1) poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna pod adresem: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/,
2) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w dowolnym punkcie konsultacyjnym lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno) w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”. Formularz można uzyskać w punktach konsultacyjnych lub pobrać ze stron internetowych: www.krosno.pl/zmiana-granic, www.bip.umkrosno.pl (w zakładce „Zmiana granic miasta”). 
 

Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można pobrać i złożyć ankietę:

Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4 (Urząd Stanu Cywilnego),

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,

Krośnieńska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 41,

Biuro Wystaw Artystycznych, ul. W. R. Portiusa 4,

artKino, ul. Bieszczadzka 1,

Hala Sportowo – Widowiskowa, ul. Bursaki 29,

Kryte lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Bursaki 41,

Kryta Pływalnia, ul. Wojska Polskiego 45 A,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58,

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Grodzka 10,

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. M. Konopnickiej 5,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka 15,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. „Dar Górników” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7,
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20,
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 45,
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18,

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE:

 

 • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7, ul. Bohaterów Westerplatte 24,
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1,
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” w Miejskim Zespole Szkół Nr 8, ul. Prochownia 4a,
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 6, ul. Wyzwolenia 6b,
 • Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42,
 • Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka”, ul. S. Kisielewskiego 15,
 • Przedszkole Miejskie Nr 10 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, ul. ks. S. Decowskiego 9,
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 w Miejskim Zespole Szkół Nr 2, ul. S. Wyspiańskiego 20.
 

 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Krosna: www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.bip.umkrosno.pl, na platformie konsultacji społecznych Miasta Krosna: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Lwowska 28 A, pokój nr 301, tel. 13 47 43 301, e-mail: ri@um.krosno.pl.

 

 

Pliki do pobrania

ankieta_do_druku.docx

ANKIETA Konsultacyjna

ogloszenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_w_sprawie_zmiany_granic_gminny_miasto_krosno.pdf

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany granic Gminy Miasto Krosno

uchwala_nr_xv-490-19.pdf

Uchwała ws. zmiany granic Gminy Miasto Krosno i przeprowadzenia konsultacji

zarzadzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_w_sprawie_zmiany_granic_gminy_miasto_krosno.pdf

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmianie granic Gminy Miasto Krosno

wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej