• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Przedsiębiorczych

Kontakt

Edukacja i rynek pracy

Rynek pracy

Pomimo tego, iż stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie Miasta Krosna należy do najniższych w kraju (według stanu na koniec listopada 2017 r. – 3,5%), istnieją duże możliwości pozyskania pracowników. Krosno jest ośrodkiem, który przyciąga pracowników z okolicznych gmin i powiatów, w szczególności powiatu krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego. Obszar ten zamieszkuje łącznie 496,5 tys. osób (dane GUS za 2016 r.), z których 20,5 tys. stanowią osoby zarejestrowane jako bezrobotne (dane GUS wg stanu na 30 listopada 2017 r.). Stopa bezrobocia w sąsiednich powiatach przekracza średnią krajową.

Stopa bezrobocia (według stanu na koniec listopada 2017 r.)

Miasto Krosno Powiat Krośnieński Województwo Podkarpackie Polska
3,5 % 7,3 % 9,6 % 6,5 %

 Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

Krośnieński rynek pracy generuje duże oddziaływanie na mieszkańców okolicznych terenów. Według badań przeprowadzonych w 2010 r.,  Krosno jest jednym z najbardziej napływowych ośrodków województwa podkarpackiego jeśli chodzi o dojazdy do pracy. Oferuje ponad 35 tys. miejsc pracy, przy czym aż 46,1% ogółu pracujących stanowią osoby dojeżdżające spoza Krosna. Jest to najwyższy wskaźnik procentowy dojazdów do pracy wśród miast województwa podkarpackiego, a pod względem salda dojazdów Krosno zajmuje drugie miejsce w regionie za Rzeszowem (źródło: Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym. Ekspertyza wykonana w ramach prac nad aktualizacją i uzupełnieniem Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2007-2020;  dr hab. T. Komornicki, dr hab. Przemysław Śleszyński, dr Piotr Siłka,  Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa, październik 2012 r.).

Istotnym czynnikiem wpływającym na dostępność kadr jest bogata oferta kształcenia na wysokim poziomie, w zawodach poszukiwanych przez przedsiębiorców z innowacyjnych branż przemysłu, a także współpraca z przedsiębiorcami w zakresie dostosowywania oferty kształcenia do ich indywidualnych potrzeb.

 

Edukacja

Miasto Krosno oferuje współpracę w zakresie kształcenia pracowników pod potrzeby inwestorów z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, lotniczej, mechanicznej, naftowej, elektrycznej, elektronicznej, ICT.
W Krośnie funkcjonuje Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, wyposażone w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia, zakupiony w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Nowoczesna infrastruktura przystosowana jest do kształcenia m.in. operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, programistów CNC, specjalistów w zakresie technik projektowania CAD/CAM, mechaników, mechatroników, spawaczy, mechaników lotniczych. Laboratoria wykorzystywane są w procesie kształcenia uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz do podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw. Każdego roku z laboratoriów korzysta ponad 700 uczniów oraz ponad 110 pracowników przedsiębiorstw.
Ponadto w Krośnie działa Centrum Edukacji Technicznej Haas, oferujące kształcenie praktyczne techników w branży obrabiarek CNC.


Krośnieńskie szkoły ponadgimnazjalne oferują wysoki poziom kształcenia zawodowego, potwierdzony w wielu ogólnopolskich konkursach i rankingach.
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie od wielu lat znajduje się w czołówce tego typu szkół w Polsce. W 2018 r. prestiżowym, ogólnopolskim rankingu, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, szkoła znalazła się na 6 miejscu w Polsce i pozostaje najlepszym technikum w województwie podkarpackim. Szkoła kształci w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk.

Kadry dla branży motoryzacyjnej, mechanicznej i lotniczej kształci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, na kierunkach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych. Szkoła należy do najlepszych szkół motoryzacyjnych w Polsce. W 2017 r. uzyskała tytuł Wicemistrza Polski w Olimpiadzie Techniki Samochodowej.  Placówka posiada wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczne pracownie i laboratoria:

•    diagnostyki maszyn i urządzeń,
•    napraw maszyn i urządzeń,
•    silników spalinowych i budowy pojazdów,
•    elektrotechniki i mechatroniki,
•    mechatroniki,
•    elektrotechniki i elektroniki,
•    metrologii,
•    materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych,
•    obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych,
•    budowy i eksploatacji statków powietrznych,
•    obróbki skrawaniem,
•    obrabiarek konwencjonalnych,
•    obrabiarek CNC,
•    programowania obrabiarek CNC,
•    CAD/CAM,
•    obróbki cieplno – chemicznej,
•    spawalnictwa,
•    symulacji lotów (m.in. z symulatorem lotów Elite Evolution S812 FNTP II , w klasie statków powietrznych Piper Arrow, Piper Seneca, Cessna 172 RG),
•    nawigacji (w tym 2 motoszybowce turystyczne Pipistrel Sinus, 2 szybowce szkolno – treningowe dwumiejscowe – ALLSTAR PZL - PERKOZ, 2 szybowce szkolno – treningowe jednomiejscowe – ALLSTAR PZL - JUNIOR, dwie wyciągarki szybowcowe i przyczepy do transportu szybowców),
•    radionawigacji.

Laboratoria powstały w ramach projektu pn. "Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W Krośnie działa także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza – jedyna szkoła w Polsce kształcąca techników w branży naftowej i gazowniczej. Oferowane są następujące kierunki: technik wiertnik, technik geolog, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa, technik logistyk, ślusarz, monter systemów rurociągowych.

Kształcenie zawodowe kadr dla przemysłu i usług oferują także:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika - jedna z największych i najstarszych szkół zawodowych na Podkarpaciu. Realizuje szeroką ofertę kierunków kształcenia w liceum i technikum.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 "Budowlanka" - szkoła kształcąca młodzież w zawodach związanych z branżą budowlaną.


Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych korzystają z dodatkowych kursów zawodowych organizowanych przez Miasto Krosno, m.in. kursy: mechatroniki, operatora obrabiarek CNC, spawacza metodą MIG/MAG, TIG, kurs SEP.

Kadry dla przemysłu na poziomie inżynierskim kształci Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, głównie na kierunku mechanika i budowa maszyn. Szkoła jest otwarta na ścisłą współpracę z przedsiębiorcami - realizuje innowacyjne programy kształcenia na potrzeby przedsiębiorców, pozwalające nabyć studentom kompetencje i umiejętności o charakterze praktycznym. Przykładem jest program studiów dualnych w specjalności Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym, uruchomiony w partnerstwie z firmą meblarską Nowy Styl. W 2017 r. program ten uzyskał prestiżowy certyfikat "Studia z Przyszłością", przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach ogólnopolskiego konkursu.
 

Techniczne kierunki kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie:
• Mechanika i budowa maszyn (w tym obrabiarki sterowane numerycznie, mechatronika i diagnostyka samochodowa, pilotaż i mechanika lotnicza, projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym),
• Informatyka,
• Inżynieria środowiska,
• Budownictwo,
• Towaroznawstwo,
• Górnictwo i geologia,
• Energetyka,
• Zielarstwo,
• Produkcja i bezpieczeństwo żywności.

Absolwenci z tytułem inżyniera podejmują pracę lub kontynuują naukę na uczelniach wyższych, głównie w Rzeszowie (60 km), Krakowie (180 km), Katowicach (245 km) i Warszawie (350 km).

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie

Regionalne Centrum... 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na Wakacyjne warsztaty artystyczne

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej