Honorowi Obywatele Miasta

Imię i nazwisko Data nadania tytułu
Józef Piłsudski - Marszałek Polski 1928-03-19
Ojciec Święty Jan Paweł II 1996-06-14
Ks. Prałat Bronisław Jastrzębski 1997-03-21
Ks. Arcybiskup Józef Michalik 1998-03-18
Ryszard Kaczorowski - Prezydent RP na Uchodźstwie 2002-05-28
Ks. Prałat Tadeusz Szetela 2002-08-30
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz 2007-06-09

Zasady nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krosna

Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Krosna" jest najważniejszą formą uznania indywidualnych zasług Obywateli dla miasta, jego rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Krośnie i jego historii oraz innych dziedzin życia publicznego.

Tytuł nadaje Rada Miejska w formie uchwały.

  1. Osoby, którym nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Krosna" otrzymują w sposób uroczysty akt nadania tytułu.
  2. O ile z istotnych przyczyn nie jest możliwe wręczenie na sesji, wręczenia dokonuje delegacja, której skład ustala Prezydent Miasta Krosna w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

W Biurze Rady Miejskiej w Krośnie prowadzi się i przechowuje księgę "Honorowych Obywateli Miasta Krosna", zawierającą:

  1. tekst uchwały Rady Miejskiej o ustanowieniu tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Krosna",
  2. tekst uchwały o nadaniu tytułu,
  3. charakterystykę osób wpisanych do księgi oraz ich zdjęcia,
  4. pożądanym byłoby: wpis Honorowych Obywateli Miasta Krosna oraz zdjęcia z uroczystości wręczenia dyplomu Honorowego Obywatela Miasta Krosna.

Wnioski o nadanie tytułu mogą składać statutowe organy władzy, organizacji społecznych i stowarzyszeń działających na terenie miasta Krosna.
Wniosek o nadanie tytułu zawiera:

  1. imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz adres osoby proponowanej do wyróżnienia tytułem,
  2. szczegółowe uzasadnienie wniosku,
  3. systematyczną formułę zasług,
  4. pieczęć i podpis wnioskodawców.

Wnioski o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Krosna" rozpatruje zespół składający się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i przewodniczących stałych komisji Rady.
Rada Miejska może pozbawić tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna" osobę, której postawa względnie postępowanie stało się niegodne tego tytułu.
Pozbawienie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna" powoduje przekreślenie karty księgi z adnotacją daty i numeru uchwały o pozbawieniu tytułu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/676/97
RM w Krośnie z dnia 25.VIII.1997 r.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie