Znakowany szlak pieszy – zielony

Trasa szlaku biegnie z Krosna poprzez ruiny zamku "Kamieniec" w Odrzykoniu, Węglówkę, Bonarówkę do Strzyżowa. Początek szlaku znajduje się w Krośnie przy dworcu PKP.

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak przebiega przez tereny Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Znajdują się na nim najbardziej wartościowe obiekty budownictwa drewnianego: kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej oraz inne zabytkowe obiekty. Wszystkie zabytki na szlaku są oznakowane tablicami informacyjnymi. Na obszarze Podkarpacia pogrupowano je w dziewięć tras turystycznych ułatwiających zwiedzanie. Krośnieńskim obiektem leżącym na szlaku jest kościół p.w. św. Wojciecha z połowy XV w.
 

Szlak Dziedzictwa Kulturowego Miasta Krosna

Jest to trasa turystyczna po Krośnie, obejmująca trzydzieści obiektów. W większości są to obiekty zabytkowe, mające zarówno dużą wartość historyczną, kulturalną jak i turystyczną. Na wszystkich zamieszczono tabliczki informacyjne w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Ponadto na Rynku zamieszczono dużą tablicę, na której zaznaczono wszystkie obiekty leżące na trasie. Trasa nie ma wyznaczonej kolejności zwiedzania, jednakże poznawanie Krosna najlepiej zacząć od Rynku.
 

Szlak naftowy

Transgraniczny szlak łączący ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główną oś: Jasło – Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor -Borysław –Drohobycz – Lwów wzbogacają pętle dla turystyki pieszej i rowerowej. Na trasie znajdują się urządzenia wydobywcze i przetwórcze oleju skalnego oraz miejsca związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza. W Krośnie obiekty związane z naftą to: szyby naftowe i urządzenia kopalniane, pomnik Ignacego Łukasiewicza, największa w Europie kolekcja lamp naftowych w Muzeum Podkarpackim, Instytut Naftowy, szkoła „Naftówka”, Izba Pamięci w zakładzie „Naftomet”. więcej ...
 

Transgraniczny szlak rowerowy Beskidzkie Muzea

Polsko-słowacki szlak, który przebiega przez tereny Beskidu Niskiego i Pogórza. Tworzy pętlę w oparciu o dwadzieścia jeden obiektów muzealnych mających rangę światową, krajową bądź lokalną. Prowadzi w większości przez mało uczęszczane drogi lokalne. Po polskiej stronie oznakowany jest za pomocą tabliczek kierunkowych oraz dużych tablic informacyjnych, po stronie słowackiej wpisuje się w istniejące tam cyklotrasy. Szlak rozpoczyna się w Krośnie na ulicy Piłsudskiego, przy Muzeum Podkarpackim. W Krośnie na trasie znajdują się muzea: Podkarpackie, Rzemiosła, Misyjne oraz Motoryzacji. więcej ...
 

Szlak Świątyń Karpackich

Jest to polsko-słowacki szlak biegnący ze Stropkova do Krosna przez przejście graniczne w Barwinku. Obejmuje 35 najcenniejszych zabytków kultury sakralnej pogranicza polsko - słowackiego. Wzdłuż szlaku rozmieszczono tablice informacyjne ze schematem przebiegu trasy. Z krośnieńskich świątyń do szlaku włączono Bazylikę Farną oraz kościół i klasztor OO. Franciszkanów.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie