Wyjazd z Krosna

→ 30 km
Zespół schronów z okresu II wojny światowej w Cieszynie - Stępinie. Kwatera dowodzenia Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu przygotowana na czas kierowania operacją zmierzającą do zdobycia ZSRR, wzniesiona w latach 1940-41. W skład zespołu wchodziło kilkadziesiąt budynków: wieże strażnicze, bunkry bojowe i strażnicze oraz willa dla dowódców. W pobliżu głównego bunkra znajdowało się trawiaste lądowisko dla samolotów. Do dziś zachowało się siedem obiektów o konstrukcji żelbetowej, z których najważniejszy to schron dla pociągu dł. ok. 400 m i grubości murów dochodzącej do dwóch metrów. Wewnątrz schronu mieściło się szereg pomieszczeń magazynowych i schronowych dla załogi oraz obsługi pociągu. Sama konstrukcja schronu owiana jest tajemnicą. Najprawdopodobniej naziemna część tunelu to zaledwie niewielki fragment ukrytej pod ziemią budowli. Istniejące podziemne korytarze i komory zostały zalane wodą podczas ewakuacji Niemców. Schron kolejowy połączony był podziemnym korytarzem z oddalonym o 80 m drugim schronem stanowiącym jego zaplecze. Pozostałe bunkry spełniały funkcje pomocnicze. Usytuowano je w odległości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów od głównego obiektu. 27 VIII 1941 r. w Stępinie doszło do spotkania Hitlera z Mussolinim.

43 km
XV-wieczny kościół w Lubli. Drewniana świątynia na kamiennym podmurowaniu, kryta gontem. Mimo wielokrotnych przekształceń, zachowała gotycki kształt bryły. W XVIII w. do kościoła dobudowano wieżę, która została zniszczona w trakcie I wojny św. Obecnie istniejąca jest rekonstrukcją z 1996 r. Kościół posiada bogate wyposażenie, z którego na szczególną uwagę zasługują: barokowe ołtarze z XVIII w., późnogotycki przemalowany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukienkach z 1703 r., XVIII-wieczna ambona, kamienna kropielnica w kształcie kielicha (XVIII w.), rokokowy krzyż ołtarzowy.

→ 60 km
Zamczysko Golesz w Krajowicach. Pozostałości po zamku obronnym wzniesionym najprawdopodobniej w XIV w. na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu. Zamek stanowił ważne ogniwo systemu obronnego traktu węgierskiego. Położenie wskazuje, iż jego zadaniem była obrona doliny rzeki Wisłoki. Posiadał czworoboczne założenie, wzmocnione w narożnikach dwoma okrągłymi wieżami. Otaczały go wały oraz fosa. W XIV w. benedyktyni tynieccy przejęli zamek od rycerskiego rodu Bogoriów. Wówczas mieściła się tu siedziba starosty jasielskiego oraz sąd prawa magdeburskiego. Podczas najazdu Rakoczego w 1657 r. zamek został zniszczony i już nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty murów oraz ślady wałów i fos.

71 km
XV-wieczny drewniany kościół p.w. św. Doroty w Trzcinicy. Jest to drewniana jednonawowa świątynia zbudowana z gontów. Zachowała się w niej XVI-wieczna polichromia oraz wyposażenie wnętrza.

74 km
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Skansen powstał w miejscu gdzie odkryto wczesnośredniowieczne grodzisko - najlepiej zachowany obiekt obronny z tego okresu w Małopolsce. Gród składał się z centralnego placu - majdanu, otoczonego wałem oraz trzech dalszych pierścieni wałów. Wały zbudowane były z ziemi i wzmocnione konstrukcjami drewnianymi. Najprawdopodobniej w miejscach strategicznych stały wieże. Gród znajdował się w strefie przygranicznej. We wczesnym średniowieczu miał wyjątkowe znaczenie. Być może był on siedzibą lokalnego władcy.

Na terenie grodziska odkryto najstarszą osadę obronną w Polsce - najbogatsze i największe z dotąd znanych siedlisko ludności grupy pleszowskiej, a także pierwszą po północnej stronie Karpat obronną osadę zakarpackiej ludności kultury Otomani-Füzesabony. W Trzcinicy znaleziono ok. 130 tysięcy różnego rodzaju zabytków, w większości dotąd nieznanych w Polsce, często unikatowych w skali europejskiej. Do wyjątkowych zalicza się: małe figurki zwierzęce wykonane z gliny oraz gliniane modele kół wozów, kościaną siekierkę czworościenną, grot oszczepu, zdobioną klamrę do pasa, skarb srebrny składający się z prawie 600 zabytków (ozdoby, monety). W trzcinickiej osadzie odkryto także pozostałości domostw.

83 km
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Kult Matki Boskiej z La Salette rozpoczął się tu w 1910 r. wraz z przybyciem księży saletynów. Z ich inicjatywy w latach 30. XX w. wybudowano świątynię, w której na szczególną uwagę zasługuje cudowna Statua Matki Bożej Płaczącej. Obok kościoła znajduje się Kalwaria Saletyńska z trzema kapliczkami i cudownym źródełkiem. Odpust przypada tu w trzecią niedzielę września. Sanktuarium zlokalizowane jest na terenie podworskiego parku, w którym rośnie ponad 500-letni dąb.

102 km
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej w Bierówce. Jeden z licznych cmentarzy wojskowych w regionie, położony na wzniesieniu po wschodniej stronie wsi. Pochowano tu 12 żołnierzy austro-węgierskich, 72 niemieckich i 49 rosyjskich. Zbudowany został w kształcie koła wg projektu Johanna Jägera. Cmentarz otoczony jest kamiennym murkiem, w centralnej części umieszczone zostały cztery kamienne obeliski.

118 km
Powrót do Krosna 

opr. Dorota Piwka

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie