Powstanie kościoła farnego p.w. Trójcy Świętej wiąże się z lokacją miasta w połowie XIV w., a za rok założenia parafii przyjmuje się 1342 r. Wtedy to powstała ceglana gotycka świątynia wielkości dzisiejszego prezbiterium. Gdy dotychczasowy wielkość świątyni przestała wystarczać rozbudowano ją, łącząc prezbiterium z będącą w sąsiedztwie wieżą murów obronnych wydłużoną pięcioprzęsłową nawą. Do dziś z dawnej wieży zachowało się przyziemie będące południowo-zachodnią kruchtą kościoła.

Znaczne wzbogacanie się miasta w XV w. przyczyniło się do dalszej rozbudowy świątyni. Dostawiono kaplice: Św. Anny, Św. Wojciecha, Matki Boskiej Szkaplerznej, ŚŚ. Piotra i Pawła. Nadbudowano prezbiterium zasklepiając go zachowanym do dziś późnogotyckim sklepieniem sieciowym. W XVII w. przebudowano kaplice, dobudowano dwie kruchty, a wystrój wnętrza zmieniono z gotyckiego na manierystyczne i wczesnobarokowe. Większość prac wykonano dzięki ofiarności krośnieńskiego proboszcza księdza Kaspra Rożyńskiego oraz rajcy krośnieńskiego Wojciecha Portiusa. W takiej formie świątynia przetrwała do początków XX w., kiedy to poddano ją regotyzacji.

XVII – wieczne wyposażenie kościoła farnego uchodzi za jedno z najbogatszych i najlepiej zachowanych sakralnych wnętrz w pd.-wsch. Polsce. Ogromnych rozmiarów, bogato zdobiony ołtarz główny wykonany został przez snycerzy krośnieńskich z fundacji księdza Kaspra Rożyńskiego. W jego polu głównym mieści się obraz Adoracja Trójcy Świętej i Matki Boskiej przez Wszystkich Świętych, najprawdopodobniej autorstwa Tomasza Dolabelli. Po jego lewej stronie znajduje się rzeźba św. Stanisława Biskupa, po prawej św. Kazimierza, a w zwieńczeniu Chrystus Zmartwychwstały adorowany przez dwa anioły. Tabernakulum ma kształt ośmiobocznej świątyńki z kopułą i latarnią.

Po lewej stronie ołtarza wmurowana jest w ścianę późnogotycka płyta nagrobna biskupa przemyskiego Stanisława Tarły. Po prawej znajduje się wczesnobarokowy, marmurowy nagrobek kasztelana połanieckiego Jana Skotnickiego i jego żony Zofii z Ligęzów Skotnickiej. Ma on kształt dwukondygnacyjnej nastawy ołtarzowej z rzeźbami zmarłych, klęczących w arkadowej wnęce. Po obu stronach prezbiterium ustawione są renesansowo-manierystyczne, dwurzędowe stalle wykonane dla Kolegium Mansjonarzy. Posiadają bogate zdobienia oraz malowidła przedstawiające świętych oraz sceny biblijne.

Prezbiterium od nawy głównej oddziela belka tęczowa z Grupą Pasji z początku XV w. Jest to wybitne dzieło plastyki gotyckiej, a zarazem najstarszy zachowany element wyposażenia wnętrza kościoła. Uwagę zwraca dysproporcja pomiędzy wielkością figury Chrystusa a postaciami Matki Boskiej i św. Jana. Zastosowano tu tzw. perspektywę hierarchiczną. Pod belką tęczową, po prawej stronie zawieszony jest gotycki obraz Koronacja Marii z 1480 r., jedno z ważniejszych dzieł średniowiecznego malarstwa tablicowego na terenie kraju. Uwagę zwraca zastosowana nowatorska technika zdobienia szat plastycznymi aplikacjami, przy pomocy masy żywicznej.

Nastawy ołtarzy bocznych przy tęczy to jednorodne stylistycznie z ołtarzem głównym dzieła krośnieńskich snycerzy. W polu głównym lewego ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej, natomiast w centrum prawego ołtarza mieści się obraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wśród adorujących postaci rozpoznać można m.in. księdza Kaspra Rożyńskiego oraz Roberta Portiusa. Przy drugiej parze filarów nawy znajdują się barokowe nastawy ołtarzowe przeniesione z nieistniejącego kościoła jezuitów, a przy trzeciej parze filarów ustawione są dwa późnobarokowe ołtarze.  

W nawie przyciąga wzrok okazała manierystyczna ambona z około 1640 r., fundowana przez Annę z Hesnerów Portiusową, żonę Wojciecha Portiusa. Posiada ośmioboczny korpus zdobiony kolumienkami i rzeźbami czterech ewangelistów oraz baldachim w kształcie wysmukłej latarni z rzeźbą Chrystusa Salwatora w zwieńczeniu. W głębi nawy ustawione zostały manierystyczne ławki rajców miejskich z połowy XVII w oraz ławka kolatorska Roberta Portiusa i jego żony. Baldachim stalli wieńczy kartusz z gmerkiem Portiusa, a przedpiersie i zdobi malowidło przedstawiające personifikację Sprawiedliwości. Z fundacji Roberta Portiusa zachowała się również dużych rozmiarów cynowa chrzcielnica z 1634 r., mieszcząca się w kaplicy św. Wojciecha.
 

W świątyni warto również zwrócić uwagę na wykonaną przez włoskiego artystę Vincenzo Petroniego kaplicę ŚŚ. Piotra i Pawła - rodowe mauzoleum Portiusów. We wnętrzu widoczne jest bogactwo dekoracji stiukowej. Centrum kaplicy zajmuje ołtarz bogato zdobiony dekoracją snycerską. Na ścianie znajduje się portret fundatora kaplicy oraz jego żony Anny i brata Tomasza.
 

Krośnieńska fara posiada unikatowy zespół dwudziestu kilku monumentalnych obrazów sztalugowych z połowy XVII w., wykonanych przez krośnieńskich malarzy wykształconych w warsztacie Tomasza Dolabelli. Reprezentują one dwa cykle ikonograficzne: ewangelicko-hagiograficzny oraz dydaktyczno-moralizatorski. Większość z nich została dostosowana do konkretnego miejsca na ścianie, tworząc w ten sposób silny związek z wnętrzem świątyni. Szczególnie cenne są dwa obrazy: Cztery Rzeczy Ostateczne – umieszczony w kaplicy ŚŚ. Piotra i Pawła oraz Memento Mori w kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej.

Tuż obok bazyliki znajduje się wczesnobarokowa dzwonnica wzniesiona w XVII w. Jest to 38-metrowa trójkondygnacyjna budowla, zwieńczona wydatnym gzymsem wspartym na profilowanych kroksztynach. Przykryta jest baniastym hełmem z kolumnową latarnią. Wewnątrz znajdują się trzy dzwony z 1639 roku, z który największy Urban – mierzący 490 cm w obwodzie, jest drugim, co do wielkości zabytkowym dzwonem w Polsce. Dzwonnicę wraz z dzwonami ufundował Wojciech Portius. Wieża jest dziś najbardziej charakterystyczną krośnieńską budowlą, symbolem miasta Krosna, z której codziennie o godz. 12. 00 rozbrzmiewa hejnał.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie