• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Sobota, 12 czerwca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Leona, Onufrego

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Edukacji

  ul. Lwowska 28 a

e-mail: edu@um.krosno.pl

Marlena GieruckaMARLENA GIERUCKA
NACZELNIK WYDZIAŁU

pokój 325 (III piętro)


 

 

 

 

  

Referat Infrastruktury i Projektów Społeczno-Edukacyjnych

WIKTOR WIĘCEK
Kierownik Referatu

pokój nr 324 (III piętro) 
tel. 13 47 433 24
 

ZAKRES SPRAW:
 • nadzorowanie remontów i inwestycji prowadzonych przez podległe jednostki,
 • nadzorowanie stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów oświatowych oraz gospodarowania mieniem, w tym analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez jednostki,
 • współpraca z jednostkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł,
 • nadzorowanie działań profilaktycznych.
 • koordynacja działań związanych z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
 • miejskie inicjatywy społeczno-edukacyjne, w tym profilaktyka bezpieczeństwa
 
 

 

GABRIELA NITKA

pokój nr 324 (III piętro) 
tel. 13 47 433 24
 

ZAKRES SPRAW:
 • prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych w Krośnie,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 • koordynowanie i analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez jednostki oświatowe,
 • miejskie inicjatywy społeczno-edukacyjne, w tym profilaktyka bezpieczeństwa.
   

 

Referat Analiz i Planowania

ADRIANNA FRYDRYCH
Zastępca Naczelnika

pokój nr 327 (III piętro) 
tel. 13 47 433 27
 

ZAKRES SPRAW:
 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznychprzedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.
 
 

 

MAGDALENA ŁUCKA

pokój nr 327 (III piętro) 
tel. 13 47 433 27
 

ZAKRES SPRAW:
 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznychprzedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.
 

 

IWONA CHORZĘPA

pokój nr 327 (III piętro) 
tel. 13 47 433 27
 

ZAKRES SPRAW:
 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.
 
  

MAGDALENA FORYŚ

pokój nr 327 (III piętro) 
tel. 13 47 433 27
 

ZAKRES SPRAW:
 • udzielanie oraz rozliczanie dotacji dla placówek niepublicznych,
 • ewidencja szkół i placówek niepublicznych,
 • odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.
   

Referat Organizacji i Jakości Edukacji

ANNA SZAJNA

pokój nr 329 (III piętro) 
tel. 13 47 433 29
 

ZAKRES SPRAW:
 • nadzór nad działalnością szkół ponadpodstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół ponadgimnazjalnych,
 • szkolnictwo zawodowe.
 

JAROSŁAW GRZEŚKÓW

pokój nr 329 (III piętro) 
tel. 13 47 433 29
 

ZAKRES SPRAW:
 • kształcenie specjalne,
 • nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych,
 • awans zawodowy nauczycieli.
 

ALDONA SOBAŚ

pokój nr 328 (III piętro) 
tel. 13 47 433 28
 

ZAKRES SPRAW:
 • nadzór nad działalnością przedszkoli miejskich,
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją dzieci do przedszkoli miejskich,
 • program stypendialny miasta Krosna.

 

 

DIANA CHORZĘPA

pokój nr 328 (III piętro) 
tel. 13 47 433 28
 

ZAKRES SPRAW:
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół podstawowych,
 • nadzór nad działalnością szkół podstawowych.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Inauguracja projektu: Tropy do Franciszka Mirandoli

  Termin: 2021-06-12
  Miejsce: https://tiny.pl/r3942 więcej
 •  
 • KDT: WIDOWISKO BALETOWE JAŚ I MAŁGOSIA, GRUPY BALETOWE RCKP

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Jarmark staroci przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • Dni Autorskie - wystawa fotografii

  Termin: 2021-06-15
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Konferencja: “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

  Termin: 2021-06-17
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej