• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Czwartek, 6 sierpnia 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Sławy, Jakuba

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Kultury i Sportu

Wydział Kultury i Sportu

ul. Lwowska 28 a

e-mail: k@um.krosno.pl


GRZEGORZ PÓŁCHŁOPEK

NACZELNIK WYDZIAŁU

pokój 332 (III piętro)


 

 

 

  

MAŁGORZATA BŁAŻ

pokój nr 334 (III piętro) 
tel. 13 47 433 34
 

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych tj.: Muzeum Rzemiosła, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, Biurem Wystaw Artystycznych,
 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań przez nadzorowanie w/w miejskich jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu kultury wynikających z ustawy i działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prowadzenie dokumentacji  dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji w zakresie kultury oraz ich kontrola,
 • współorganizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.

 

  

RENATA SZCZYGIEŁ-MOSKAL

pokój nr 334 (III piętro) 
tel. 13 47 433 34
 

ZAKRES SPRAW:

 • organizacja miejskich obchodów rocznicowych oraz imprez okolicznościowych,
 • realizacja zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w zakresie organizacji obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 • koordynacja działań związanych z uczestnictwem miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach samorządowych,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta Krosna,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Za zasługi dla Krosna” oraz „Za wrażliwość na potrzeby społeczne Krosna i jego mieszkańców”,
 • realizacja programu stypendialnego z zakresu sportu,
 • koordynacja spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 • wykonywanie zadań z zakresu drugiego poziomu kontroli zarządczej w stosunku do nadzorowanych  miejskich jednostek organizacyjnych,
 • współorganizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i okolicznościowym.
 

 

KATARZYNA BIENIA

pokój nr 335 (III piętro) 
tel. 13 47 433 35
 

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie   oraz ustawy o sporcie,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na realizację wybranych w drodze konkursu zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (umowy, przelewy, rozliczenia) oraz nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją,
 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji programów: Krosnoludek umie pływać, Umiem pływać – zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowaneprzez Miasto Krosno na basenie,
 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń o charakterze sportowym,
 • współorganizowanie wydarzeń  o charakterze sportowym, kulturalnym i turystycznym na terenie miasta.
 

MICHAŁ BĘBEN

pokój nr 335 (III piętro) 
tel. 13 47 433 35
 

ZAKRES SPRAW:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • tworzenie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie zadań ze środków rządowych na zadania wynikające z opracowanych przez MSiT programów inwestycyjnych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • współpraca przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla zadań z zakresu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i sportowej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych,
 • nadzór i koordynacja nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 • współpraca przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją bazy sportowo–rekreacyjnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych,
 • współpraca przy realizacji procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu Wydziału wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym,
 • współorganizacja przy organizacji miejskich obchodów rocznicowych i imprez okolicznościowych.

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-08-06
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
 • DKF 16 mm - 30 GRAMÓW

  Termin: 2020-08-06
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1 Krosno więcej
 •  
 • WARSZTATY BĘBNIARSKIE SAMBA BATUCADA W RCKP

  Termin: 2020-08-07
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Promocja Etnocentrum w VIVO

  Termin: 2020-08-07
  Miejsce: VIVO więcej
 •  
 • LETNIE KONCERTY W ŚWIĄTYNIACH. KONCERT ORGANOWO-KAMERALNY

  Termin: 2020-08-08
  Miejsce: Bazylika kolegiacka Świętej Trójcy (fara), ul. Piłsudskiego, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej