• |
A A A
 • Deutsch
 • English
Sobota, 12 czerwca 2021, dzisiaj świętujemy imieniny: Leona, Onufrego

Urząd Miasta

Kontakt

Wydział Polityki Społecznej

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ul. Lwowska 28 a

e-mail: ps@um.krosno.pl

JULITA JAŚKIEWICZ
NACZELNIK WYDZIAŁU

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krosna  do spraw Organizacji Pozarządowych

pokój 221 (II piętro)


 

 

 

 

ANNA DZIADOSZ
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 

pokój nr 005 (parter) 
tel. 13 47 430 14
 

 ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad realizowanymi zadaniami z zakresu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacja zadań dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Krośnie,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.
   

 

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

 
MARIA HABRAT
Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia


pokój nr 212 (II piętro)
tel.13 47 432 12
 

ZAKRES SPRAW:

 •  prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej, w tym związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi jednostkami pomocy społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, współpraca z domami pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Kletówki 7a.
 

JOANNA BAJCAR

pokój nr 212 (II piętro)
tel.13 47 432 12
 

ZAKRES SPRAW:

 • monitorowanie kosztów funkcjonowania nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie analiz i projektów rozwiązań organizacyjno – finansowych mających na celu poprawę efektywności realizowanych zadań, w tym analiza kosztów zadań, inicjowanie nowych rozwiązań optymalizacyjnych,
 • bieżący przegląd poziomu wynagrodzeń, proponowanie kształtu zmian w zakresie płac w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

 

BEATA PENAR

pokój nr 220 (II piętro)
tel.13 47 432 20
 

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

KRYSTYNA OSIKA

pokój nr 214 (II piętro)
tel. 13 47 432 14
 

ZAKRES SPRAW:

 •  realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • realizacja zadań z zakresu ekonomii społecznej, w tym nadzór nad Centrum Integracji Społecznej w Krośnie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.

 

JUSTYNA KORDELA

pokój nr 214 (II piętro) 
tel. 13 47 432 14
 

 ZAKRES SPRAW:

 • Kontrola systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • Realizacja programu finansowanego ze środków PFRON pn. "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III",
 • Dofinansowania ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej,
 • Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowanie lub wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON,
 • Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu ds. dostępności.
   

 

MONIKA SZYMBARA

pokój nr 220 (II piętro)
tel. 13 47 432 20
 

ZAKRES SPRAW:

 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom, innym niż ubezpieczeni,
 • realizacja programów polityki zdrowotnej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych,
 • monitorowanie spraw związanych z ochroną zdrowia.

 

REFERAT WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


KATARZYNA MARKOWICZ

pokój nr 005 (parter)
tel.13 47 430 14
 

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

  

JUSTYNA SZYMAŃSKA - SZUL

sala obsługi nr 2 (parter) 
tel. 13 47 430 24
 

ZAKRES SPRAW:

 • dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • współpraca w realizacji programu "Zajęcia klubowe w WTZ,
 • współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krośnie przy ul. Gen. J. Hallera 6/4,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I – likwidacja bariery transportowej oraz likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

  

MAŁGORZATA BAĆ

sala obsługi  nr 2 (parter)
tel. 13 47 43 024
 

ZAKRES SPRAW:
 • dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier w poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką),
 • dofinansowania ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowania ze środków PFRON do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

 

KLAUDIA RYGIEL

sala obsługi  nr 2 (parter)
tel. 13 47 43 005
 

ZAKRES SPRAW:
 • dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (wyroby medyczne),
 • dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • współpraca z fundacjami i organizacjami pozarządowymi odnośnie realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • System Obsługi Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

 

EMILIA SOCHA

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
ul. Czajkowskiego 49
tel. 605 201 291

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców miasta Krosna.
 
 
 
 

 

STANOWISKO – CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


JUSTYNA GIERA

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Krosna
ul. Grodzka 10
tel. 13 47 439 07

ZAKRES SPRAW:

 • współpraca o charakterze pozafinansowym z krośnieńskimi organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Krosna,
 • koordynacja działań Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu i Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • działania w obszarze polityki senioralnej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych.
   

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • Inauguracja projektu: Tropy do Franciszka Mirandoli

  Termin: 2021-06-12
  Miejsce: https://tiny.pl/r3942 więcej
 •  
 • KDT: WIDOWISKO BALETOWE JAŚ I MAŁGOSIA, GRUPY BALETOWE RCKP

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Jarmark staroci przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

  Termin: 2021-06-13
  Miejsce: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej więcej
 •  
 • Dni Autorskie - wystawa fotografii

  Termin: 2021-06-15
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • Konferencja: “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

  Termin: 2021-06-17
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej