NABÓR -GRAFIKA SZKOŁA PODSTAWOWA
31.01.2022

Rozpoczynają się zapisy do krośnieńskich szkół podstawowych

Od piątku 11 lutego br. rozpoczynają się zapisy dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego.

 

Na stronie NABÓR w zakładce DOKUMENTY zamieszczone są: poradniki dla rodziców, terminy rekrutacji, obwody szkół podstawowych, uchwała o kryteriach oraz wzory oświadczeń.


Obowiązkiem szkolnym od 1 września 2022 r. objęte są dzieci 7-letnie (urodzone w 2015 r.). Dzieci 6-letnie (urodzone w 2016 r.) mogą również rozpocząć edukację w klasie I, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym tj. 2021/2022 lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły obwodowej, przyjmowani są na podstawie złożonego ZGŁOSZENIA. Zgłoszenie należy wypełnić na stronie NABÓR w zakładce WYPEŁNIJ PODANIE (zakładka będzie widoczna na stronie od 11.02), wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej w terminie od 11 lutego do 18 lutego br. do godz. 15.00. Poprawnie wypełnione zgłoszenie złożone w szkole jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły obwodowej.

Zapisując dziecko do szkoły należy koniecznie sprawdzić, która szkoła jest jego szkołą obwodową. Taką informację znajdziesz tutaj.

Liczba miejsc w szkołach podstawowych dla dzieci spoza obwodu, w tym spoza Krosna, zostanie podana 22 lutego br.

Na wolne miejsca w szkołach podstawowych będą przyjmowane dzieci na podstawie złożonego WNIOSKU i uzyskanych punktów za spełnianie kryteriów.


Szczegółowe zasady i kryteria naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa Uchwała Rady Miasta Krosna, zostały również opisane w Informatorze dla Rodziców - rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie