teleopieka.jpg
01.04.2022

Usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz teleopieka - kontynuacja projektu „Pokonać samotność" w okresie jego trwałości

Usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i teleopieka - miasto świadczy te usługi w ramach zachowania trwałości zrealizowanego projektu „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”. Usługi skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Krosna, niesamodzielnych, po 60 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych oraz samotnie gospodarujących, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego.

Nowe technologie mogą być dużym wsparciem w opiece osób starszych. Pozwalają w znacznym stopniu odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwić codzienne funkcjonowanie osób starszych, a opiekunom umożliwić godzenie ról, które pełnią w społeczeństwie. Usługę teleopieki można  wykorzystać we wsparciu i nadzorze nad osobami starszymi, zmniejszając jednocześnie wysiłek i stres opiekuna i poprawiając bezpieczeństwo seniorów.

Choć realizacja projektu dobiegła końca, w związku z zachowaniem trwałości projektu, miasto będzie realizować usługi opiekuńcze i teleopieki co najmniej do końca marca 2025 r.

W ramach zachowania trwałości projektu realizowane będą następujące usługi:

Teleopieka to całodobowa usługa, umożliwiająca wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby starszej. Na opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki składają się na niego mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy oraz działające 24 godziny na dobę centrum teleopieki. Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego, tzw. Centrum Teleopieki. Stosowanie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę pogotowia. Nadajnik posiada dodatkowe funkcjonalności m.in. lokalizację, czujnik upadku, pomiar tętna.

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze polegające na pomocy osobie starszej w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:
• pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
• pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
• pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
• pomocy w praniu odzieży i bielizny;
• pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
• towarzyszenie na spacerach;
• informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

 

Wszystkie osoby chętne do skorzystania z tych usług zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, nr. tel. 13 43 204 59.

 

logotyp - teleopieka.png [25.85 KB]

 

Z dniem 31 marca 2022 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie” w ramach Osi Priorytetowej VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu Gmina Miasto Krosno ogłasza gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz teleopieki lub sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz teleopieki przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. co najmniej do końca 31 marca 2025 r.

Niniejsza informacja publikowana jest w związku z zachowaniem trwałości projektu pn. „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie