Mieszkańcy Miasta Krosna mogą skorzystać z dotacji do kosztów budowy nowego przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Dotacja może znacząco obniżyć koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych, ponieważ może ona pokryć do 50% kosztów inwestycji (maksymalnie do 4000 zł).
O dotację ubiegać się mogą tylko osoby będące właścicielami nieruchomości na terenie miasta Krosna.
Dotację przeznaczyć można na:

  1. Opracowanie projektu technicznego.
  2. Zakup niezbędnych materiałów.
  3. Budowę przyłącza kanalizacyjnego.
  4. Pomiary geodezyjne.
  5. Odbiór techniczny przyłącza.


Dotacją może zostać objęta budowa przyłączenia kanalizacji sanitarnej zrealizowana przez osobę uprawnioną od dnia 1 stycznia 2019 r.

Wzór wniosku wraz z uchwałą Rady Miasta Krosna o udzielenie dotacji dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 oraz w PORADNIKU INTERESANTA

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie