Jeśli potrzebujesz dodatkowych worków na odpady

Odpady segregujemy do kolorowych worków:

  • niebieskich – przeznaczone do zbierania papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury,
  • zielonych - przeznaczone do zbierania szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
  • żółtych - do zbierania frakcji metali i tworzyw sztucznych, opakowań z metali, z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe.

Gdzie odebrać worki:

Worki można odebrać bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego przy ul. Fredry 12 w Krośnie.

Pakiet dodatkowych worków na odpady segregowane wydawany jest właścicielowi nieruchomości po podaniu adresu oraz liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Natomiast za dodatkową opłatą worki koloru brązowego – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy zakupić we własnym zakresie lub w przypadku nieruchomości wielolokalowych wydzierżawić u wykonawcy odbierającego odpady.

Sezonowo, w Biurze Obsługi Klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, można nabyć również worki na popiół (kolor popielaty) oraz dodatkowe worki na odpady zielone np. trawy lub drobne gałęzie z przydomowego ogrodu (kolor brązowy).

Biuro Obsługi Klienta czynne jest w poniedziałki w godz. 7.00-17.00, a w pozostałe dni, tj. od wtorku do piątku, w godz. 7.00-16.00.

KONTAKT: BOK – ul. A. Fredry 12 / tel. 13 474 83 60 lub 785 008 316 / e-mail: bok@khk.krosno.pl

Jeżeli masz przydomowy kompostownik jesteś zwolniony z obowiązku zbierania bioodpadów oddzielnie.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie