Jeśli potrzebujesz dodatkowych worków na odpady

Odpady segregujemy do kolorowych worków:

  • niebieskich – przeznaczone do zbierania papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury,
  • zielonych - przeznaczone do zbierania szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
  • żółtych - do zbierania frakcji metali i tworzyw sztucznych, opakowań z metali, z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe.

Worki można odebrać bezpłatnie w siedzibie firmy REMONDIS KROeko Sp. z o.o. przy ul. Fredry 1 w Krośnie.

Natomiast za dodatkową opłatą worki koloru brązowego – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy zakupić we własnym zakresie lub w przypadku nieruchomości wielolokalowych wydzierżawić u wykonawcy odbierającego odpady.

Jeżeli masz przydomowy kompostownik jesteś zwolniony z obowiązku zbierania bioodpadów oddzielnie.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie