BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

ul. Portiusa 4
38-400 Krosno
tel/fax:  013 43 261 87
e-mail: galeria@bwakrosno.pl
Strona internetowa: www.bwakrosno.pl
Dyrektor: mgr Ewelina Jurasz


Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Sztuki w Krośnie jest najważniejszym miejscem w mieście profesjonalnie przygotowanym do prezentowania wystaw sztuki współczesnej. Od 1982 r. pokazano w galerii ponad 550 wystaw twórców polskich i zagranicznych. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie jako profesjonalna Galeria Sztuki jest instytucją kultury, a jej podstawowym celem jest działalność wystawiennicza i promocyjna. Zajmuje się także popularyzacją dziedzin sztuki współczesnej, dokumentacją i informacją w zakresie sztuki najnowszej. Gromadzi i opracowuje informacje biograficzne o twórcach lokalnych, a nade wszystko popiera wszechstronny rozwoju kultury i edukacji plastycznej w regionie. 

Do podstawowych celów działalności należy:

  • prowadzenie galerii;
  • organizowanie wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą;
  • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie współczesnej twórczości wizualnej;
  • tworzenie kolekcji sztuki współczesnej (gromadzenie zbiorów, inwentaryzowanie, zarządzanie i udostępnianie);
  • tworzenie artystom warunków konfrontacji twórczej, inspirowanie i wymiana doświadczeń;
  • gromadzenie, dokumentacja i przechowywanie materiałów z życia plastycznego miasta i regionu;
  • współpraca pomiędzy szkołami i ośrodkami artystycznymi, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sztuką;
  • współpraca z muzeami, galeriami, instytucjami kultury, w kraju i za granicą.

Galeria gromadzi od chwili powstania kolekcję sztuki współczesnej. Obecnie posiada ponad 500 dzieł sztuki artystów z regionu, kraju i z zagranicy. W kolekcji dominuje malarstwo, ale posiadamy również grafiki, rzeźby, rysunki, tkaniny artystyczne, szkło artystyczne, fotografie i video-art.

Organizatorem BWA w Krośnie jest miasto Krosno. Nasza instytucja jest finansowana przez Samorząd Miasta Krosna. Utrzymujemy bliskie kontakty z galeriami Polski południowo - wschodniej organizując wraz z nimi wiele interesujących wystaw problemowych. Biuro Wystaw Artystycznych,  które na co dzień jest instytucją prezentującą i promującą sztukę współczesną podejmuje także działania jako mecenas sztuki. Przykładem tego jest organizacja kolejnych Międzynarodowych Plenerów Malarskich „PORTRET  KROSNA". Artyści biorący udział w tej imprezie to twórcy o znaczącym dorobku artystycznym. Każdy z nich pozostawia po plenerze swoje dzieło plastyczne do ciągle powiększanej kolekcji sztuki.

GALERIA: 
poniedziałek - NIECZYNNE
wtorek - piątek 10:00 - 18:00 
sobota - niedziela 12:00 - 18:00 

BIURO:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Wstęp do Galerii jest wolny. Grupy szkolne prosimy zgłaszać wcześniej telefonicznie.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie