REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA

38 - 400 Krosno, ul. Kolejowa 1
tel. 13 432 18 98, 13 432 09 97
fax. 13432 15 71
e-mail:rckp@rckp.krosno.pl
Dyrektor: mgr Dorota Cząstka
NIP 684 21 58 733
REGON 000630652
Oficjalna strona internetowa: www.rckp.krosno.pl

 

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut. Jako instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.
RCKP prowadzi szeroką działalność międzynarodową w szczególności skierowaną na kraje pogranicza, w celu prezentacji i rozwoju kultury narodów pogranicza oraz budowania międzykulturowego dialogu. Celem działalności jest przygotowanie i pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie szerokiej oferty działań kulturalnych.
Usługi RCKP obejmują różnorodne dziedziny artystyczne skierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych. 
 


WYKAZ ZESPOŁÓW ARA, KLUBÓW I STAŁYCH FORM W ROKU ARTYSTYCZNYM 2014
/2015
1. Dziecięco - młodzieżowy zespół taneczny KLEKS
2. Zespół tańca współczesnego STRECZ
3. Zajęcia baletowe
4 Teatr młodzieżowy itd…
5. Radosna Rodzinna Akademia Teatralna
6. Studio piosenki SWING
7. Miejska Górnicza Orkiestra Dęta
8. Chór mieszany ECHO
9. Kapela ludowa BIAŁOBRZEŻANIE
10. Zespół śpiewaczy KAMRATKI
11. Zespół wokalny DYSONANS
12. Zespół muzyczny CIRYAM
13. Zespół muzyczny INTIA
14. Zespół muzyczny ORION BAND
15. Zespół muzyczny MINDFIELD
16 Zespół muzyczny HEDOMISTIC
17. Otwarta pracownia – zajęcia plastyczne
18. Pracownia grafiki tradycyjnej
19. Klub Literacki
20. Fotoklub
21. Klub UMIAŁKA
22. Klub seniora CZERWONE JABŁUSZKO
23. Klub szachowy
24. Studio ruchu

Inne formy działalności w RCKP
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krośnie
Krośnieńskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS
Stowarzyszenie Byłych Pracowników

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie