REJESTR INSTYTUCJI KULTURY dla których organizatorem jest miasto Krosno

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Krosno, jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Miasto Krosno.

  1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Kultury i Sportu, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, tel. (13) 47 43 334, e-mail: k@um.krosno.pl.
  2. Zgodnie z § 10 ust. 1 ustawy z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Krosno.
  3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
    • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
  4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Wydziału Kultury i Sportu.
  6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy. Od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.


Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Krosna lub na nr konta: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

ZOBACZ PEŁNY REJESTR

 

 

 

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie