mapa z granicą administracyjną miasta Krosna
25.06.2021

II etap zbierania wniosków

W listopadzie i grudniu 2020 roku zbieraliśmy wstępne wnioski w ramach prowadzonych prac nad sporządzeniem nowego Studium. Wpłynęło ich ponad 100 i wszystkie zostały przekazane Projektantom, z którymi podpisano umowę na sporządzenie dokumentu.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po zmianie granic, Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę Nr XXX/870/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna.

Jeżeli nie zdążyli Państwo złożyć wniosku do Studium w pierwszym terminie można to zrobić teraz. Termin upływa 23 lipca br. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegóły w obwieszczeniu (link do bip).

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie