31.08.2021

Częściowo zmieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turaszówka VIII” ponownie do wglądu

Po zdjęciu z porządku obrad XXXIV sesji Rady Miasta Krosna, zwołanej na dzień 28 maja 2021 r., projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - ETAP I konieczne było wprowadzenie zmian. Dotyczyły one dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej i szeregowej na działkach należących do Gminy, znajdujących się przy ulicy Franciszka Wójtowicza. Zmieniony projekt uzyskał wymagane uzgodnienia i przed skierowaniem do uchwalenia musi zostać ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Wyłożenie do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie dwóch terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 21.MN i 22.MN, w których dopuszczono realizację zabudowy mieszkaniowej w formie szeregowej i bliźniaczej.

Szczegóły dotyczące wyłożenia znajdują się w obwieszczeniu.

Projekt planu

Załącznik graficzny do uchwały

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie