Slajd o metodzie world cafe
12.11.2019

Mieszkańcy Turaszówki dyskutowali o planie miejscowym „Turaszówka VIII” podczas „World Café”

W Sali Marmurowej w Turaszówce  4 listopada odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami Osiedla Turaszówka. Pracownicy Urzędu Miasta zorganizowali dla nich spotkanie konsultacyjne w formie „World Café”, podczas którego rozmowy i dyskusje na określone tematy dotyczące planu miejscowego „Turaszówka VIII” odbywały się w grupach.

 

 

W poszczególnych grupach poruszane były następujące tematy:
1. Komunikacja piesza/rowerowa i drogi;
2. Tereny zielone/rekreacyjne;
3. Zagospodarowanie terenów gminnych;
4. Rodzaje zabudowy.

 

Mieszkańcy Turaszówki dyskutowali o planie miejscowym „Turaszówka VIII” podczas „World Café” - zdjęcie w treści

 

Każda grupa miała swojego moderatora. Moderatorami byli: Marcin Rosegnal – projektant planu, Jakub Żywiec – przedstawiciel jednego z partnerów projektu: Centrum Doradztwa Strategicznego oraz dwoje pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna.

Licznie przybyli mieszkańcy mieli bardzo dużo uwag i spostrzeżeń dotyczących terenu opracowania planu. Chętnie zgłaszali je moderatorom, omawiali je z pozostałymi uczestnikami, a także wskazywali swoje pomysły rozwiązań, które chcieliby, aby były uwzględnione w planie miejscowym.

 

Mieszkańcy Turaszówki dyskutowali o planie miejscowym „Turaszówka VIII” podczas „World Café” - zdjęcie w treści  nr 1

 

O ile podczas pierwszego spotkania, w którym uczestniczyli Radni Miasta i Osiedla oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „SMOT” i Klubu Aktywnego Mieszkańca (o którym pisaliśmy tutaj), zgłaszane były dość ogólnie sformułowane uwagi i problemy zauważane przez nich w omawianym terenie, tak mieszkańcy podeszli to poszczególnych tematów bardziej szczegółowo, tzn. wskazywali konkretne problemy wymagające wg nich poprawy lub usprawnienia oraz zgłaszali pomysły na zagospodarowanie przestrzeni (patrz galeria pod artykułem). 

 

Również tym razem wszystkie wnioski zgłoszone podczas spotkania przekazano projektantowi odpowiedzialnemu za sporządzenie koncepcji planu miejscowego „Turaszówka VIII” i zostaną w miarę możliwości uwzględnione w jego zapisach.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie