Miniaturka rysunku koncepcji planu
31.01.2020

Ruszają konsultacje on-line dotyczące koncepcji planu miejscowego „Turaszówka VIII”

Ruszają konsultacje on-line dotyczące koncepcji planu miejscowego „Turaszówka VIII”. Od 3-12 lutego 2020 r. na specjalnie przygotowanej platformie konsultacji społecznych mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat pomysłów, które zostały wypracowane w trakcie spotkań. Konsultacje te są kolejnym (już czwartym) etapem prowadzonych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” poszerzonych konsultacji społecznych dot. ww. planu miejscowego.

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które wnioski zgłoszone podczas dotąd przeprowadzonych spotkań zostały uwzględnione w koncepcji planu – weź udział w konsultacjach - PRZEJDŹ DO KONSULTACJI.

 

 

Ruszają konsultacje on-line dotyczące koncepcji planu miejscowego „Turaszówka VIII” - zdjęcie w treści

 

Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych!

 

Uwagi/wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji on-line zostaną (w miarę możliwości) uwzględnione w projekcie planu miejscowego, który zostanie skierowany do organów i instytucji wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem uzgodnienia/zaopiniowania.

 
Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień/opinii odbędzie się drugi etap poszerzonych konsultacji społecznych – wyłożenie projektu planu miejscowego „Turaszówka VIII” do publicznego wglądu.
 
 
 
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie