plakat zapraszający na spotkanie
14.09.2020

Spotkanie otwarte za nami

We wtorek 8 września 2020 r. odbyło się spotkanie otwarte realizowane w ramach pogłębionych konsultacji społecznych dot. planu miejscowego „Turaszówka VIII”. W Sali Marmurowej przy Krytej Pływalni w Turaszówce Pracownicy Urzędu Miasta Krosna przedstawili i omówili projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" - ETAP I.

 

W ramach spotkania przedstawiono prezentację, a następnie poproszono uczestników o wyrażanie opinii i zgłaszanie pytań.

 

 Spotkanie otwarte za nami - zdjęcie w treści

 

Uczestnicy spotkania zwracali się o wyjaśnienie poszczególnych kwestii, uzyskując na bieżąco odpowiedzi od prowadzących spotkanie.

 

Po spotkaniu udzielono wyjaśnień w sprawach poruszanych indywidualnie.

 

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, w ramach którego zorganizowano spotkanie, trwa do 15 września. Równocześnie do 30 września trwają konsultacje on-line (bezpośredni link) oraz można składać uwagi na piśmie dotyczące projektu planu (szczegóły w obwieszczeniu). 14 września zakończył działalność punkt konsultacyjny w Osiedlowym Domu Ludowy w Turaszówce.

 

W kolejnym artykule poinformujemy o rozstrzygnięciu uwag i dalszej procedurze planistycznej.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie