Miniatura rysunku planu
01.07.2022

Uchwalony plan wszedł w życie

W kwietniu 2022 roku Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" - ETAP I. Plan miejscowy został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wszedł w życie 15 czerwca 2022 roku.

Uchwała dostępna jest tutaj.

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych w trakcie opracowywania tego planu.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie