Zdjęcie 3 koncepcji modeli 3D
22.11.2019

Warsztat konsultacyjny z modelami 3D za nami

We wtorek 19 listopada 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z mieszkańcami Turaszówki realizowane w ramach pogłębionych konsultacji społecznych dot. planu miejscowego „Turaszówka VIII”. W Sali Marmurowej przy Krytej Pływalni w Turaszówce Pracownicy Urzędu Miasta zorganizowali i przeprowadzili warsztat konsultacyjny z modelami 3D.

 

 

 

 

Modele przedstawiały trzy koncepcje (hipotetyczne warianty) zabudowy wielorodzinnej, która mogłaby powstać na wyznaczonym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna obszarze 7.M2.

 

 

 

 

Zebrani uczestnicy warsztatu w trakcie dyskusji wyrazili sprzeciw wobec zabudowy wielorodzinnej w jakiejkolwiek formie. W związku z tym nie wnoszono uwag do żadnej z prezentowanych koncepcji, lecz zgłoszono wnioski ogólne (zdjęcie w galerii pod artykułem), w tym dotyczący dokonania zmiany Studium polegającej na przeznaczeniu obszaru 7.M2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 

Warsztat konsultacyjny z modelami 3D za nami - zdjęcie w treści

 

Wszystkie zgłoszone do tej pory wnioski dotyczące miejscowego planu „Turaszówka VIII”, zarówno złożone w odpowiedzi na obwieszczenie o przystąpieniu do jego sporządzenia jak i wypracowane w trakcie spotkań konsultacyjnych, zostały przekazane Projektantowi opracowującemu koncepcję planu.

 

 

Następnym działaniem w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno będą konsultacje on-line dotyczące koncepcji miejscowego planu „Turaszówka VIII” na platformie: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/. Więcej szczegółów wkrótce.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie