Powierzchnia MOF Krosno
Gmina
Powierzchnia
(w km²)
Chorkówka
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Wojaszówka
Krosno
MOF
77
59
93
16
51
83
44
423

 

Ludność MOF Krosno
Gmina
Liczba ludności
wg. faktycznego
miejsca zamieszkania

(wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.)
Chorkówka
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Wojaszówka
Krosno
MOF
13 482
15 512
11 146
5 570
13 664
9 263
46 565
115 202

 

Gmina Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym  i poprodukcyjnym
(wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. )
przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym

Chorkówka
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Wojaszówka
Krosno
MOF

źródło: GUS

2 711
2 820
2 171

1 125

2 554

1 766
7 742
20 889

 

8 350
9 692
6 919

3 480

8 515

5 766
28 125
70 847

 

2 421
3 000
2 056

965

2 595

1 731
10 698
23 466

 

 

Podmioty gospodarcze
Gmina Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru
REGON ogółem
(wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.)

Chorkówka
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Wojaszówka
Krosno
MOF

źródło: GUS

782
956
770
500
986
362
5615
9971

 

 

Gmina Nowo zarejestrowane
w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej
ogółem w 2016 r.

(wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.)

Chorkówka
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Wojaszówka
Krosno
MOF

źródło: GUS

74
70
71
42
100
38
338
733

 

 

Gmina Liczba podmiotów
gospodarczych wpisanych
do rejestru REGON
na 10 tys. mieszkańców

(wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.)

Chorkówka
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Wojaszówka
Krosno
MOF

źródło: GUS

580
616
698
898
722
682
1206
5402

 

 

Gmina Nowo zarejestrowane
w rejestrze REGON podmioty gospodarcze na 10 tys.
w 2016 r.

(wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.)

Chorkówka
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Wojaszówka
Krosno
MOF

źródło: GUS

55
45
65
75
73
65
72
450

 

 

Rejon  Stopa bezrobocia w %
(wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.)

Powiat krośnieński

Miasto Krosno

źródło: GUS

10,3

4,7

 

 

PKB podregionu krośnieńskiego (w cenach bieżących) w 2014 r.

PKB ogółem -  13 128 mln zł
PKB na 1 mieszkańca - 27 037 zł
PKB na 1 mieszkańca (Polska = 100) - 60,5%
PKB na 1 mieszkańca PKB na 1 mieszkańca (województwo podkarpackie =100) - 85,40%

źródło: GUS

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie