Honorowi Obywatele Miasta Krosna

 

Imię i nazwisko

Ignacy Łukasiewicz
Józef Piłsudski - Marszałek Polski
Ojciec Święty Jan Paweł II
Ks. Prałat Bronisław Jastrzębski
Ks. Arcybiskup Józef Michalik
Ryszard Kaczorowski - Prezydent RP na Uchodźstwie
Ks. Prałat Tadeusz Szetela
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

Data nadania tytułu

1866-01-06
1928-03-19
1996-06-14
1997-03-21
1998-03-18
2002-05-28
2002-08-30
2007-06-09

Zasady nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krosna

Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Krosna" jest najważniejszą formą uznania indywidualnych zasług Obywateli dla miasta, jego rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Krośnie i jego historii oraz innych dziedzin życia publicznego.

 

Tytuł nadaje Rada Miejska w formie uchwały.

  1. Osoby, którym nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Krosna" otrzymują w sposób uroczysty akt nadania tytułu.
  2. O ile z istotnych przyczyn nie jest możliwe wręczenie na sesji, wręczenia dokonuje delegacja, której skład ustala Prezydent Miasta Krosna w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

 

W Biurze Rady Miejskiej w Krośnie prowadzi się i przechowuje księgę "Honorowych Obywateli Miasta Krosna", zawierającą:

  1. tekst uchwały Rady Miejskiej o ustanowieniu tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Krosna",
  2. tekst uchwały o nadaniu tytułu,
  3. charakterystykę osób wpisanych do księgi oraz ich zdjęcia,
  4. pożądanym byłoby: wpis Honorowych Obywateli Miasta Krosna oraz zdjęcia z uroczystości wręczenia dyplomu Honorowego Obywatela Miasta Krosna.

 

Wnioski o nadanie tytułu mogą składać statutowe organy władzy, organizacji społecznych i stowarzyszeń działających na terenie miasta Krosna.

Wniosek o nadanie tytułu zawiera:

  1. imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz adres osoby proponowanej do wyróżnienia tytułem,
  2. szczegółowe uzasadnienie wniosku,
  3. systematyczną formułę zasług,
  4. pieczęć i podpis wnioskodawców.

 

Wnioski o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Krosna" rozpatruje zespół składający się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i przewodniczących stałych komisji Rady.


Rada Miejska może pozbawić tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna" osobę, której postawa względnie postępowanie stało się niegodne tego tytułu.
Pozbawienie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Krosna" powoduje przekreślenie karty księgi z adnotacją daty i numeru uchwały o pozbawieniu tytułu.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/676/97 RM w Krośnie z dnia 25.VIII.1997 r.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta nadany w latach 1976 - 1982

 

Rok 1976

Jerzy Domanski z Krakowa
dr Michał Drozdowicz z Warszawy
prof. mgr inż. Jan Cząstka z Krakowa
dr Andrzej Jagiełło z Katowic
mgr Tadeusz Kosacz z Warszawy
mgr inż. Stanisław Szymański z Krakowa
dr Juliusz Ross z Krakowa
mgr Edmund Waniek z Cieplic Zdroju
mgr inż. Henryk Wianecki z Krakowa
prof. inż. Józef Wojnar z Krakowa
mgr inż. Stefan Kuryłas z Krakowa
mgr inż. Ludwik Zajdel z Kościerzyny


Rok 1977

mgr inż. Adam Bazan z Krakowa
prof. dr Władysław Fejkiel z Krakowa
mgr inż. Stanisław Jamroga z Krakowa
prof. Marian Konieczny z Krakowa
mgr Jacek Sożyński 


Rok 1978

mgr Czesław Berenda z Warszawyz
mgr Emilia Białkowska z Warszawy
inż. Tadeusz Bilewicz z Warszawy
doc. dr Stanisław Cyntarski z Krakowa
prof. dr Stanisław Grochmal z Krakowa
doc. dr inż. Stanisław Karlic z Krakowa
mgr Jerzy Lencznar z Krakowa
mgr inż. Krzysztof Sojka z Krakowa
Stanisław Szwalbe z Warszawy
dr Władysław Trznadel z Krakowa
prof. dr Kazimierz Zając z Krakowa
mgr Jan Zych z Krakowa


Rok 1979

mgr inż. Roman Cetnarowicz z Krakowa
mgr Zbigniew Domino z Rzeszowa
mgr Adolf Jakubowicz z Rzeszowa
prof. dr inż. Stanisław Wdowiarz z Krakowa


Rok 1980
- tytułów nie przyznano

 

Rok 1981

Tadeusz Malarski z Łodzi
Maria Winiarz z Warszawy
Bronisław Sobas z Krakowa


Rok 1982

Bronisław Basza z Warszawy
prof. dr hab. inż. Józef Raczkowski z Krakowa
doc. dr inż. Ryszard Wolwowicz z Krakowa
Jan Ludwik Trznadel z Warszawy
dr Stanisław Szelc z Krakowa

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie