Zasłużeni dla Miasta Krosna


Prof. dr hab. Mirosław Handke  – 2 września 2004 r.
– za wybitne zasługi w powołaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – 2 września 2004 r.
– za wybitne zasługi w organizacji i rozwoju szkolnictwa wyższego w Krośnie.

Bronisław Burek – 16 sierpnia 2005 r.
– za wybitne zasługi w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Prof. Istvan Kovacs – 16 sierpnia 2005 r.
– za wybitne zasługi w inicjowaniu współpracy węgiersko-polskiej.

Dr Endre Gyimesi – 16 sierpnia 2005 r.
– za wybitne zasługi w inicjowaniu współpracy węgiersko-polskiej.

Bogusława Nykiel-Ostrowska – 25 sierpnia 2005 r.
– za wybitne zasługi w promowaniu Miasta Krosna.

Ksiądz Lesław Kunc – 25 sierpnia 2005 r.
– za zaangażowanie w pracę społeczno-kulturalną na rzecz krośnieńskiej młodzieży.

Marek Bargieł  – 6 października 2006 r.
– za dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz za zaangażowanie w mistrzowskie wyszkolenie uczniów i promocję Miasta Krosna.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik – 5 czerwca 2007 r.
– za zaangażowanie w przygotowanie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie i opiekę duszpasterską nad lokalną społecznością.

Maria Knapik – 27 grudnia 2007 r.
– za długoletnią pracę na rzecz samorządu krośnieńskiego i zaangażowanie w sprawnym zarządzaniu finansami Miasta Krosna.

Marian Terlecki – 22 września 2008 r.
– za zaangażowanie w działalność na rzecz krzewienia i propagowania dziedzictwa kulturowego Miasta Krosna i ziemi krośnieńskiej.

Ks. Tadeusz Buchowski – 23 czerwca 2009 r.
  – za wieloletnią pracę duszpasterską i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności dla mieszkańców Dzielnicy Polanka.

Ks. Prałat Julian Bieleń  –  5 sierpnia 2010 r.
–  za inicjatywy integrujące lokalną społeczność Turaszówki i wieloletnią pracę duszpasterską.

Maciej Syrek  –  23 sierpnia 2010 r.
  –  za popularyzację miasta Krosna w twórczości artystycznej prezentowanej w kraju i za granicą.

Zbigniew Ungeheuer –  23 sierpnia 2010 r.
–  za pełną zaangażowania działalność na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego Krosna oraz niezwykle twórcze inicjatywy kulturalne.

Wiesław Radomski – 17 września 2010 r.
–  za pełną zaangażowania działalność na rzecz promowania i rozwoju piłki siatkowej w Krośnie.

Stefania Zborowska – 17 maja 2011 r.
–  za wieloletnią zaangażowaną pracę na rzecz samorządu krośnieńskiego oraz społeczności lokalnej.

Jan Deptuch – 15 listopada 2011 r.
–  za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju krośnieńskiego rzemiosła oraz kultywowanie i doskonalenie wśród młodych adeptów sztuki cukiernictwa.

Płk Antoni Chojcan18 maja 2012 r.
–  za zaangażowanie w popularyzację dziedzictwa kulturowego miasta Krosna i regionu

  Prof. dr hab. Franciszek Leśniak18 maja 2012 r.
–  za pasję i wytrwałość w badaniach historii miasta Krosna

Prof. dr hab. inż. Artur Bęben 18 maja 2012 r.
–  za znaczący wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Krośnie

Prof. dr hab. Janusz Gruchała – 22 maja 2012 r.
–  za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego w Krośnie

Anna i Adam Münzbergerowie 10 czerwca 2013 r.
–  za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz krzewienia kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta  oraz za popularyzację Krosna poprzez twórczość muzyczną

Władysław Tlałka10 czerwca 2013 r.
–  za pracę społeczną na rzecz propagowania idei krwiodawstwa, ochrony zdrowia i wolontariatu wśród mieszkańców miasta Krosna

O. Tadeusz Pobiedziński – 10 czerwca 2013 r.
– za osobiste zaangażowanie i trud włożony w utrwalenie kultu  Matki Bożej Murkowej  zwieńczone Aktem Koronacji Obrazu oraz Ustanowieniem Matki Bożej Murkowej Patronką Miasta Krosna. Za inicjowanie i organizowanie wydarzeń integrujących mieszkańców Krosna

Ks. Prałat Karol Bryś – 6 czerwca 2014 r.
– Za trud i pracę włożoną w przywrócenie do dawnej świetności krośnieńskiej perły – Bazyliki Kolegiackiej Fara w Krośnie

Chór Mieszany "ECHO" –  2 czerwca 2015 r.
– Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, kultywowanie polskich tradycji chóralnych oraz promocję miasta Krosna w kraju i za granicą

Stanisław Pomprowicz –  24 maja 2016 r.
– Za szczególne zaangażowanie w upamiętnianie historii Krosna i regionu, działania na rzecz ochrony pamięci narodowej oraz krzewienie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży

Ks. Dariusz Wilk –  24 maja 2016 r.
– Za  trud i zaangażowanie w pracę na rzecz krośnieńskiego szkolnictwa, promocję Miasta Krosna oraz inicjatywy społeczne integrujące mieszkańców Krosna

Nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga –  24 maja 2016 r.
– Za szczególny wkład pracy włożony w rozwój nowoczesnego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Krosna

Miejska Górnicza Orkiestra Dęta w Krośnie –  26 maja 2017 r.
Za szczególne zaangażowanie w działania artystyczne na rzecz miasta, stałą obecność w życiu kulturalnym oraz promocję Krosna w kraju i za granicą

Wacław Turek – 24 maja 2018 r.
– Za szczególne zaangażowanie w rozwój i upowszechnianie fotografii oraz promocję miasta Krosna poprzez obrazy uwieczniane w obiektywie i poezji
 
Mieczysław Krukierek
– 24 maja 2018 r.
Za wkład twórczy włożony w kreowanie rozwiązań przestrzennych i architektonicznych w mieście Krośnie

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – 23 maja 2019 r.
Za znaczący wkład w rozwój szkolnictwa wyższego, wprowadzanie unikatowych kierunków studiów oraz utrzymywanie najwyższych standardów kształcenia dla mieszkańców Krosna i regionu

Franciszek Tereszkiewicz – 23 maja 2019 r.
– Za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego w Krośnie oraz poszukiwanie nowych możliwości w celu sprostania współczesnym wyzwaniom naukowym, edukacyjnym i kulturalnym
   

Osoby wpisane do "Księgi Zasłużonych dla Miasta Krosna"

(wpisy z lat 1977 - 1987)
 
 Rok 1977
Michał Bochorski
Józef Cisowski
Władysław Glazar
Michał Grudysz
Zygmunt Jurczak
Michał Kopytczak
Franciszek Kraus
Adam Polak
Jan Szelc
Edward Szewczak
Helena Szubra
Stanisław Wais
Julian Ziobro
 
 Rok 1978
Antoni Bal
August Baran
Jan Baran
Adam Filepowicz
Witold Janiczek
Wanda Jasłowska
Stanisław Kochanek
Wiktor Łącki
Maksymilian Mojak
Janina Petryńska
Anna Walczak
 
 Rok 1979
Jerzy Dąbrowski
Jan Krzanowski
Jadwiga Moskal
Tadeusz Opoń
Józef Wilk
Marian Ziobro
Zespołowo: Kapela „STACHY” oraz KKS „KARPATY”
 
 Rok 1980 - nie przyznano
 
  Rok 1981
Antoni Bargieł
Jadwiga Cząstka
Józef Kobla
Stanisław Leniek
Franciszek Wojtowicz
 
 Rok 1982
Kazimierz Bęben
Józef Czajkowski
Bronisław Gorczyca
Krystyna Jaracz
Józef Kusiba
Edward Machnik
Mieczysław Nitka
Tadeusz Przyprawa
Antoni Winiarski
Zespołowo: Kapela ludowa „JACOKI” oraz PBN „NAFTOMONTAŻ”
 
 Rok 1983
Stanisław Bajgier
Stanisław Bąk
Marian Kosowski
Edward Luśnia
Roman Piotrowski
Józefa Rozenbajger
Józef Warchoł
Franciszek Wilk
Zespołowo: Aeroklub Podkarpacki w Krośnie oraz Krośnieńskie Huty Szkła
 
 Rok 1984
Bogusław Bazentkiewicz
Bolesław Birecki
Jan Borgula
Władysław Czekaj
Ernest Golik
Paweł Hanusek
Józef Janowski
Tadeusz Kubit
Edward Krauz
Tadeusz Kruk
Wiktoria Piotrowska
Tadeusz Sarapuk
Stanisław Steliga
Józef Stec
Zespołowo: ZPL”KROSNOLEN”, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz OSP „SUCHODÓŁ”
 
 Rok 1985
Kazimiera Guzik
Włodzimierz Hoduńko
Józef Jurczyk
Józef Kandefer
Jan Krochmal
Roman Malik
Stanisław Pomprowicz
Jan Subik
Franciszek Stachyrak
Zespołowo: O/Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego oraz ZUN „NAFTOMET”
 
 Rok 1986
Jadwiga Bocheńska
Bronisław Burek
Ferdynand Dzisiów
Zdzisław Fogielman
Jan Kozubal
Witold Radoniewicz
Marian Terlecki
Marian Więcek
Zespołowo: Chór „ECHO” oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 
 Rok 1987
Józef Barud
Jan Czajkowski
Stanisław Lenart
Marian Słowik
Stanisław Sołtysik
Józef Teofilski
Zygmunt Rygiel
Zespołowo: Cech Rzemiosł Różnych, Krośnieński Kombinat Budowlany oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie