Niska emisja to „niewidzialny truciciel" -  jest to emisja szkodliwych pyłów i gazów pochodząca z tzw. emitorów niskich czyli np. kominów domów jednorodzinnych, kamienic. Źródłem niskiej emisji jest spalanie  paliw, przede wszystkim węgla, w starych niesprawnych piecach i kotłach. Towarzyszy temu emisja zanieczyszczeń takich jak: pyły, tlenki azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Tylko działania systemowe, zaplanowane i zorganizowane na terenie całego miasta mają szansę odnieść skutek i poprawić jakość powietrza w Krośnie, dlatego opracowano "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Krosna". Wykonanie działań określonych w tym programie, pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie miasta Krosna.
Poprawa jakości powietrza w Krośnie jest możliwa dzięki zastosowaniu w domach jednorodzinnych nowoczesnych pieców centralnego ogrzewania lub podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ograniczenie niskiej emisji można osiągnąć poprzez likwidację indywidualnego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianę kotła centralnego ogrzewania np. na kocioł gazowy, olejowy oraz zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła takich jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Istotne jest również utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji grzewczych oraz niespalanie odpadów w kotłach i piecach domowych.
Realizacja Programu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście, zwiększenia komfortu życia i poprawy zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i osób starszych, najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenie powietrza.
 
Czym jest niska emisja?
Piece, kotły, kominki lub popularne „kozy” opalane paliwem stałym, do którego należy m.in. węgiel i drewno w znacznej mierze emitują wiele szkodliwych substancji do powietrza. Powstające w ten sposób zjawisko tzw. „niskiej emisji”, polegające na wprowadzaniu do powietrza w przestrzeni do wysokości 40 m nad ziemią szkodliwych substancji, wpływa nie tylko na pogarszanie się stanu środowiska, ale także zdrowia mieszkańców Krosna. Znaczące ilości szkodliwych substancji emitowanych jest szczególnie wtedy, kiedy wykorzystywane paliwo nie jest zbyt dobrej jakości, a system grzewczy jest przestarzały. Kotły, które nie posiadają automatycznego podajnika paliwa stwarzają także okazję do spalania odpadów komunalnych, m.in.: opakowań składających się z wielu różnych materiałów, drobnych plastikowych części czy choćby lakierowanego drewna, które kiedyś służyło za krzesło. Ponadto, temperatura spalania paliw w piecu domowym jest o wiele niższa niż ta, podczas której spalane są paliwa np. w ciepłowni. Spalanie, które zachodzi w niższej temperaturze jest niewystarczające i generuje szereg substancji toksycznych zatruwając powietrze, którym oddychamy. Te niezgodne z prawem działania niestety w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania związków szczególnie niebezpiecznych dla naszego zdrowia.

Zobacz, co ci grozi!
Cząstka pyłu zawieszonego PM10, której średnica jest 10 razy mniejsza niż grubość ludzkiego włosa z łatwością wnika w nasze pęcherzyki płucne. Substancje zawarte w pyle są niezwykle niebezpieczne i mogą się przyczynić do powstawania chorób układu oddechowego. Oprócz negatywnego wpływu na układ oddechowy, benzo(a)piren i inne węglowodory aromatyczne (tzw. WWA) zawarte w pyle rozprzestrzeniają się po całym organizmie. "Niska emisja" jest uznawana za jedną z głównych przyczyn przewlekłych chorób płuc, począwszy od uporczywego kaszlu, a kończąc na astmie oskrzelowej oraz chorobach niedokrwiennych serca. Najbardziej wrażliwą grupą osób są osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby płuc (np. astma).

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli m.in. na określenie poziomu zainteresowania mieszkańców gotowych na wymianę systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne, co docelowo przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście oraz podniesienia standardu życia.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krosna do tego, aby poświęcili kilka minut na rozmowę z ankieterem i odpowiedzieli na krótkie pytania. Zebrane informacje mogą sprawić, że życie w mieście będzie zdrowsze, a komfort życia znacznie wzrośnie.


Seminarium p.n. „Niska Emisja w Krośnie – przyczyny, skutki i zapobieganie”

9 listopada 2016 roku w auli krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Dmochowskiego odbyło się seminarium poświęcone zjawisku niskiej emisji w Krośnie. 

Wśród zaproszonych gości pojawili się:

  1. mgr. inż. Marta Janowska - specjalista ds. ochrony środowiska ATMOTERM S.A.
  2. mgr. inż. Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  3. Jolanta Nawrot - Główny Specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura Jasło
  4. prof. dr hab.inż Jerzy Zwoździak - IMGW
  5. dr Michał Bućko - HEAL Polska (Health and Environment Alliance) 
  6. prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  7. mgr Roman Grzebiela - specjalista ds. ochrony środowiska ATMOTERM S.A. 
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie