Ochrona powietrza na terenie miasta Krosna

W Krośnie jakość powietrza nie odbiega od jakości powietrza, jaka występuje w  innych miastach województwa podkarpackiego. Funkcjonujące na terenie miasta zakłady nie należą do zakładów szczególnie szkodliwych na środowisko. Na wielkość ogólnej emisji na terenie miasta mają wpływ emisje przemysłowe, komunikacyjne oraz tzw. niska emisja (niska emisja powstająca z  indywidualnych źródeł ciepła domów jednorodzinnych).

Monitoring zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa podkarpackiego w tym również na terenie miasta prowadzi Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W ramach tego monitoringu na terenie miasta Krosna jest usytuowana jedna stacja pomiarowa przy ul. Kletówki. Na podstawie wyników pomiarów z stacji pomiarowych oraz przy wykorzystaniu modelowania komputerowego, wykonuje się co roczną ocenę jakości powietrza, jak również prognozuje się stan jakości powietrza na najbliższe dni.

W ostatnich latach notuje się przekroczenia standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM 10 i PM2,5 jak również benzo/a/pirenu. Wielkości te nie odbiegają od poziomu stężeń mierzonych w innych miastach województwa podkarpackiego jak również innych miast w Polsce.

Z prognozowanym stanem jakości powietrza można zapoznać się na stronie internetowej  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a, zamontowano monitor, na którym wyświetlany jest  prognozowany stan jakości powietrza na najbliższe dni. 


 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie