FORMY OCHRONY PRZYRODY W KROŚNIE

 

REJESTR POMNIKÓW I OBSZARÓW CHRONIONYCH NA TERENIE MIASTA KROSNA


EWIDENCJA POMNIKÓW PRZYRODY

Pomniki przyrody ustanowione w 1978 r. na terenie Krosna

Wiąz szypułkowy /Ulmus laevis/ Krosno, ul. Kapucyńska
drzewo o obw. na wys. 1 , 3m - 320 om , wys.18 m., wiek 250 - 300 lat
Decyzja wpisu do rejestru pomników przyrody z dn. 15.11.1978r.
Nr RLS III/7141/49/78 poz. 103
Działka stanowi własność Gminy Krosno, w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna, nr ewid. 2090, pow. 0,1220, obręb Śródmieście

Zmiana: na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIII/951/21 podjętej w dniu 26 kwietnia 2021 określono pomnik przyrody.

 1. data uchwalenia: 26 kwietnia 2021 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody żywej wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) bez nazwy
 3. położenie: obręb Śródmieście, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. drzewo o obwodzie pierśnicy 320 cm, wysokości 21,2 m, rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Krosno oznaczonej nr ewid. 2090, obręb Śródmieście, Krosno.
 5. opis formy ochrony: pomnik przyrody żywej, którego celem jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, poz. 1846 z dnia 14 maja 2021 roku.

Pomniki przyrody ustanowione w 2005 r. na terenie Krosna

I. Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIX/763/05 podjętej w dniu 30 września 2005 r. – na terenie naszego miasta został ustanowiony pomnik przyrody ożywionej.

 1. data ustanowienia: 12 listopada 2005 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody ożywionej dąb szypułkowy (Quercus rober) bez nazwy
 3. położenie: obręb Białobrzegi, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. drzewo o obwodzie pierśnicy 337 cm, wysokości 28 m i średnicy korony 18 m, rosnące na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oznaczonej nr ewid. 1151/3, położonej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Skrajną w Krośnie
 5. celem jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 135, poz. 2066 z dnia 28 października 2005 roku.

II. Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIX/764/05 podjętej w dniu 30 września 2005 r. – na terenie naszego miasta został ustanowiony kolejny pomnik przyrody.

 1. data ustanowienia: 12 listopada 2005 r, zm. 01 października 2007 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody żywej dąb szypułkowy (Quercus rober) o imieniu „ANTEK”
 3. położenie: obręb osiedla Turaszówka, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. drzewo o obwodzie pierśnicy 463 cm, wysokości 22 m i średnicy korony 17 m, rosnące na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oznaczonej nr ewid. 957/12, położonej przy ul. Klonowej w Krośnie
 5. celem jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 135, poz. 2067 z dnia 28 października 2005 roku.

Pomniki przyrody ustanowione w 2006 r. na terenie Krosna

I. Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr LV/1017/06 podjętej w dniu 30 sierpnia 2006 r. – na terenie naszego miasta został ustanowiony pomnik przyrody żywej.

 1. data ustanowienia: 21 października 2006 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody żywej dąb szypułkowy (Quercus rober) o imieniu „FRANIO”
 3. położenie: obręb dzielnica Krościenka Niżne, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. drzewo o obwodzie pierśnicy 410 cm, wysokości 25 m i średnicy korony 20 m, rosnące na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oznaczonej nr ewid. 2290, położonej przy ul. Lunaria w Krośnie
 5. opis formy ochrony: pomnik przyrody żywej, którego celem jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 124, poz. 1702 z dnia 06 października 2006 roku.

Pomniki przyrody ustanowione w 2011 r. na terenie Krosna

I. Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XIII/168/11 podjętej w dniu 27 maja br. – na terenie naszego miasta został ustanowiony pomnik przyrody.

 1. data ustanowienia: 01 lipca 2011 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody żywej lipa drobnolistna (Tilia cordata) bez nazwy
 3. położenie: obręb dzielnica Śródmieście, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. drzewo o obwodzie pierśnicy 367 cm, wysokości 19 m i średnicy korony 7 m, rosnące na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oznaczonej nr ewid. 1879, położonej przy ul. Szarych Szeregów w Krośnie
 5. opis formy ochrony: pomnik przyrody żywej, którego celem jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 90, poz. 1486 z dnia 16 czerwca 2011 roku.

II. Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XIII/169/11 podjętej w dniu 27 maja br. – na terenie naszego miasta został ustanowiony kolejny pomnik przyrody.

 1. data ustanowienia: 01 lipca 2011 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody żywej dąb szypułkowy (Quercus robur) bez nazwy
 3. położenie: obręb dzielnica Zawodzie, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. drzewo o obwodzie pierśnicy 315 cm, wysokości 20 m i średnicy korony 18 m, rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej nr ewid. 2693/2, położonej przy ul. Prządki w Krośnie
 5. opis formy ochrony: pomnik przyrody żywej, którego celem jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 90, poz. 1487 z dnia 16 czerwca 2011 roku.

III. W 2012 roku Uchwała Rady Miasta Krosna Nr XXXVI/656/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. ustanowiono pomnikiem przyrody świerk pospolity (Picea abies), w obrębie dzielnicy Śródmieście, położonej przy ul. Powstańców Warszawskich. Drzewo o obwodzie pierśnicy 258 cm, wysokości 22,5 m i średnicy korony 13 m.

Pomniki przyrody ustanowione w 2021 r. na terenie Krosna

I. Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXII/924/21 z dnia 26 marca 2021 r. – na terenie naszego miasta został ustanowiony pomnik przyrody.

 1. data ustanowienia: 26 marca 2021 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody żywej klon jawor (Acer pseudoplatanus) bez nazwy
 3. położenie: obręb Śródmieście, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. drzewo o obwodzie pierśnicy 252 cm, wysokości 17,9 m, rosnące na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oznaczonej nr ewid. 2358/3, położonej przy ul. Grodzkiej w Krośnie
 5. opis formy ochrony: pomnik przyrody żywej, którego celem jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, poz. 1455 z dnia 13 kwietnia 2021 roku.

II. Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXIV/975/21 podjętej w dniu 28 maja 2021 – na terenie naszego miasta został ustanowiony pomnik przyrody.

 1. data ustanowienia: 28 maja 2021 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody żywej dąb szypułkowy (Qercus robur) bez nazwy
 3. położenie: obręb Polanka, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. drzewo o obwodzie pierśnicy 428 cm, wysokości 22 m, rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Krosno oznaczonej nr ewid. 855/2, położonej przy ul. Maczka w Krośnie
 5. opis formy ochrony: pomnik przyrody żywej, którego celem jest ochrona okazałych rozmiarów pojedynczego drzewa
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, poz. 2265 z dnia 28 maja 2021 roku.

III. Na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXVII/1059/21 podjętej w dniu 31 sierpnia 2021 – na terenie naszego miasta został ustanowiony pomnik przyrody.

 1. data ustanowienia: 31 sierpnia 2021 r.
 2. nazwa: pomnik przyrody żywej „Aleja dębowa w Polance”
 3. położenie: obręb Polanka, gmina Krosno, miasto na prawach powiatu, województwo podkarpackie
 4. 18 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur), rosnących na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 578 i 564, położonych przy ul. Popiełuszki w Krośnie
 5. opis formy ochrony: pomnik przyrody żywej, którego celem jest ochrona okazałych rozmiarów drzew tworzących 2-stronną aleję
 6. oznaczenie dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, poz. 3079 z dnia 10 września 2021 roku.

EWIDENCJA PARKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA

 • Zespół dworsko-parkowy w Polance

Obejmujący pałac wzniesiony w 1808 roku wraz z pozostałościami parku krajobrazowego założonego w poł. XIX wieku, pow. 4,0 ha, w tym 0,8 ha pow. wód

Decyzja wpisu do rejestru zabytków poz. A-130
Nr 228/1, KW 15335
(wpisany do rejestru w roku 1983 na podstawie opracowań rzeczoznawców SITO NOT – Rzeszów)
Podlegał administracji KHS „KROSNO” S.A. / aktualnie prywatna własność

 • Zespół pałacowo-parkowy w Krośnie

ul. Dąbrowszczaków – obecnie ul. Piastowska
pow. 1882 m2 , pow. Użytkowa pałacu 873 m2

Decyzja wpisu do rejestru zabytków poz. A-128, Nr 112
Nr 5981/7, KW 64831
Decyzja UW w Krośnie, Wydz. Kultury i Sztuki
Wojewódzki Konserwator Zabytków z dn. 30.12. i 1988r.
L.dz. BBbDZKL IV-5340-194/88/R

Podlegał administracji KHS „KROSNO” S.A. / aktualnie prywatna własność

 • Cmentarz zabytkowy w Krośnie

powstał w roku 1786, pow. w chwili wpisu 24400 m2
Decyzja wpisu do rejestru zabytków poz. A – 41
Aktualnie własność Gminy Krosno, w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna, nr ewid. działki 384/4, pow. 2,1638, obręb Śródmieście.


UŻYTEK EKOLOGICZNY pod nazwą „Dolina potoku Badoń” stanowi obszar obejmujący dolinę wzdłuż dopływu potoku Badoń o powierzchni 5,8264 ha, położony na terenie gminy Krosno w dzielnicy Suchodół w województwie podkarpackim.”;
W skład użytku ekologicznego wchodzą w całości lub w części działki położone w obrębie administracyjnym dzielnicy Suchodół, na zboczach potoku płynącego pomiędzy ulicami Wiejską i B. Prusa oraz kompleks starodrzewu porastającego skarpę powyżej ul. Debrza.
Celem jest ochrona pozostałości ekosystemów ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin o charakterze łęgowym.


Projektowane stanowisko dokumentacyjne
Położone przy ul. Ślęczka – odsłonięcie znajduje się w dzielnicy Krościenko Niżne przy ul. Ślęczka (współrzędne geograficzne 21º41’20” długości wschodniej oraz 49º41’30” szerokości północnej).
Zakres ochrony powyżej wymienionych form ochrony przyrody obejmuje ochronę zasobów przyrody zgodnie z zapisami dokumentów powołujących te obszary do życia.


W obrębie miasta Krosna położony jest funkcjonujący obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Wisłok Środkowy z Dopływami” (PLH180030). Głównym jego celem jest ochrona siedlisk roślinnych położonych nad rzeką Wisłok oraz zwierząt i ryb bytujących w rzece.


Minirezerwat przyrody „Jaś”, ul. Łąkowa 22, 38-400 Krosno
Występują tutaj między innymi sarny. Z płazów ogoniastych znaleźć można traszkę zwyczajną, traszkę grzebieniastą, z płazów bezogonowych obecna jest żaba trawna, ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, kumak nizinny i kumak górski.
Wśród ptaków pojawiają się ławice szczygiełków, które żerują na ostrożeniu warzywnym, poza tym są sikorki, wrony, sroki, dzięcioły. Występują też ważki: ważka płaskobrzucha, ważka czteroplama, szlabak krwisty, świeteżanka modra, która żyje tylko dwa tygodnie. Przylatują sowy i nietoperze.
Są również rośliny chronione, jak np. przytulia wonna.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie