Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krosna na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024

„Programu ochrony środowiska dla miasta Krosna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, został opracowany na podstawie art. 17pkt 2 ppkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który określa, że programy ochrony środowiska opracowuje się na poziomie województw, powiatów i gmin w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Zgodnie z art. 14 ww. ustawy, politykę ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata, z tym, że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. Z wykonania programów organ wykonawczy co 2 lata sporządza raport zgodnie z art. 18 pkt 2.

Poniżej znajdują się pliki: Uchwała - Program Ochrony Środowiska dla miasta Krosna na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, Program ochrony środowiska dla miasta Krosna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla miasta krosna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krosna na lata 2017 – 2018, Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krosna za lata 2019-2020

 

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie