Regulaminy rekrutacji

Regulaminy rekrutacji - zdjęcie w treści

Ponad 2,6 mln  złotych dofinansowania otrzymało Miasto Krosno na realizację  projektu „Moja wiedza – moja przyszłość”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 2,7 mln złotych.

Rekrutacja uczniów/uczennic do udziału w indywidualnych zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, przedmiotowych kółkach zaintereowań, zajęciach wyrównawczych oraz wycieczkach prowadzona będzie na poziomie każdej szkoły podstawowej, według obowiązującego regulaminu rekrutacji, dostosowanego do działań projektowych.

Wejdź i zapoznaj się z zasadami rekrutacji w Twojej szkole:

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie