Artykuł - zdjęcie w treści

II grupy uczniów uczestniczyły w "Kółku zainteresowań z fizyki"

II grupy uczniów uczestniczyły w

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyło się - "Kółko zainteresowań z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

II grupy uczniów uczestniczyły w

Ucznniowie w czasie kółka przeprowadzali eksperymenty.

Kółko zainteresowań z fizyki rozpoczęło sie 4 stycznia 2019 r. i trwało do 6 kwietnia 2019 r. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch 10 osobowych grupach. W projekcie brali udział uczniowie szczególnie zdolni i zainteresowani fizyką, poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu tegoż przedmiotu.

Celem nadrzędnym zajęć było stworzenie uczniom warunków sprzyjających poszerzaniu wiedzy z fizyki, rozwijania ich uzdolnień, przygotowywania do konkursów fizycznych.

Po wstępnej diagnozie, opracowano program, zatwierdzony następnie przez dyrektora szkoły, który obejmował zagadnienia i treści znacznie wykraczające poza podstawę kształcenia ogólnego.

Zajęcia przebiegały w atmosferze sprzyjającej komunikacji, zachęcającej do aktywności (samodzielnych badań, poszukiwań) i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Przyczyniły się one w dużym stopniu do opanowania treści i wiedzy, która przyda się młodzieży w kolejnym etapie edukacyjnym.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach  o czym świadczy wysoka frekwencja oraz fakt, iż uczniowie klas VII już deklarują udział w tego typu zajęciach w przyszłym roku szkolnym.

Zajęcia przeprowadziła Pani Marta Czepiel

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fiyki dla II grup uczniów - zakończone

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fiyki dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i integracyjnymi zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizykii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fiyki dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

Praca grupowa podczas zajęć z fizyki.

 

Od 8.01.2019 r. do 6.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie dwie grupy uczniów zrealizowały 40 godzin lekcyjnych zajęć. Na jedną grupę przypadało 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne.

Zajęcia realizowane w ramach zajęć zaplanowane były z myślą o uczniach, którym nauka fizyki sprawia trudność. Program był otwarty i uwzględniał oczekiwania i potrzeby uczestników zajęć. Tematyka, formy zajęć pracy dostosowane były do potrzeb uczniów.

Wykorzystano następujące metody pracy:

 • eksperyment uczniowski
 • metoda zadaniowa,
 • metoda sytuacyjna,
 • metoda przypadków,
 • burza mózgów,
 • gry dydaktyczne,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • gr. zadaniowe,
 • dyskusja.

 

 

Kółko zainteresowań z chemii dla I i II gr. uczniów - zakończone

Kółko zainteresowań z chemii dla I i II gr. uczniów - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyło się - "Kółko zainteresowań z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z chemii dla I i II gr. uczniów - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

Kółko zainteresowań z chemii rozpoczęło sie 4 stycznia 2019r i trwało do 30 kwietnia 2019 r. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch 10 osobowych grupach. W projekcie brali udział uczniowie szczególnie zdolni i zainteresowani chemią, rozwijaniem swoich uzdolnień, pragnący działać na rzecz ochrony środowiska.

Zajęcia według uczniów były ciekawe, atrakcyjne i różnorodne. Uczestnicy przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia chemiczne, które zaprezentowali podczas Dni Otwartych Szkoły.

Uczniowie otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w Kółku zainteresowań z chemii.

Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Deptuch

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

Od 4.01.2019 r. do 30.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie zrealizowano 40 godzin lekcyjnych. W projekcie uczestniczyli uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przejawiających sie trudnościami w nauce chemii.


Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii powstał z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Celem prowadzonych zajęć było uzupełnienie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach powstałych z rozmaitych przyczyn. Treści zawarte w programie były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała w pełni uzupełnienie zaległości, a jednocześnie dawała szansę na pogłębienie wiadomości zgodnie z możliwościami intelektualnymi uczniów. Program zawierał różne formy pracy z uczniami i miał charakter otwarty.


Uczniowie deklarowali zadowolenie z udziału w projekcie i chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach. Otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

Od 4.01.2019 r. do 30.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie zrealizowano 40 godzin lekcyjnych. W projekcie uczestniczyli uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przejawiających sie trudnościami w nauce chemii.


Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii powstał z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Celem prowadzonych zajęć było uzupełnienie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach powstałych z rozmaitych przyczyn. Treści zawarte w programie były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała w pełni uzupełnienie zaległości, a jednocześnie dawała szansę na pogłębienie wiadomości zgodnie z możliwościami intelektualnymi uczniów. Program zawierał różne formy pracy z uczniami i miał charakter otwarty.


Uczniowie deklarowali zadowolenie z udziału w projekcie i chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach. Otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach.

Zakończyło się "Kółko z biologii" zorganizowane dla 20 uczniów.

Zakończyło się

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyły się zajęcia zainteresowań - "Kółko z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 

Zakończyło się

W zajęciach udział wzięło 20 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

Zajęcia zainteresowań "Kółko z biologii" realizowane były w dniach:

 • grupa I od 15.11.2018r. do 28.03.2019r.
 • grupa II od 15.11.2018r. do 21.03.2019r.

Do organizacji zajęć "Kółka z biologii" zostały zastosowane następujące metody pracy:

 • metody dyskusyjne,
 • metody integracyjne,
 • metody twórczego myślenia,
 • metody eksperymentu,
 • metody tradycyjne oparte na słowie, obrazie.

Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań biologicznych uczniów, rozwijanie umiejętności działania w grupie. Młodzi biolodzy prowadzili hodowle dokonywali obserwacji mikroskopowych, poszerzali swoją wiedze z zakresu biologii komórki, botaniki, zoologii, anatomii człowieka i genetyki.

Zajęcia przeprowadziła Pani Katarzyna Rygiel-Hałucha

 

 

Artykuł - zdjęcie w treści

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie