Artykuł - zdjęcie w treści

Indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego, uczniowie poznali swoją ścieżkę rozwoju.

Indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego, uczniowie poznali swoją ścieżkę rozwoju. - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 3 zakończyły się - "Indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 Miejsce realizacji zajęć:

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Konopnickiej 5, 38- 400 Krosno

Termin:

 • Grudzień 2018 r. - Maj 2019 r.

Uczestnicy zajęć:

 • Klasa VIII szkoły podstawowej

Ilość zajęć:

 • 2 godziny na osobę + 2 godziny w przypadku ucznia z orzeczeniem
 • 21 osób x 2 godziny + 1 osoba x 4 godziny = 46 godzin

Indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego, uczniowie poznali swoją ścieżkę rozwoju. - zdjęcie w treści nr 1

Ogólnym celem zajęć było udzielenie wsparcia uczniom w osiągnięciu umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjno - zawodowej oraz inspirowanie ich do tworzenia długofalowych planów życiowych. Poprzez udział w zajęciach uczniowie doskonalili umiejętność samooceny i samopoznania, zdobyli wiedzę w jaki sposób wyszukiwać i interpretować informacje dotyczące systemu edukacji oraz rynku pracy. Dzięki zajęciom młodzież zwiększyła swoją wiedzę w zakresie planowania rozwoju zawodowego w obszarze nauk przyrodniczych.

Uczestnicy uzyskali wiedzę w jaki sposób świadomie planować swoją karierę edukacyjno - zawodową oraz jak wybrać zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami.

Indywidualne zajęcia przeprowadziła: Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA z Krakowa

Zakończyło się "Kółko zainteresowań z fizyki" zorganizowane dla 5 uczniów

Zakończyło się

W Szkole Podstawowej Nr 3 zakończyło się - "Kółko zainteresowań z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zakończyło się

W okresie od 14.12.2018 r. do 29.05.2019 r. odbyło sie 10 zajęć z "Kółka zainteresowań z fizyki.

Zajęcia zorganizowane zostały dla 5 uczniów klas VII (4 osoby) i  VIII (1 osoba)

Uczniowie w ramach tych zajęć samodzielnie wykonywali doświadczenia ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo.

Zakończyło się

Zdobywali oni wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji. Dokonywali analizy wyników oraz wyciągali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Ponadto na zajęciach rozwiązywali zadania dotyczące napięcia, natężenia oraz oporu elektrycznego.

Na zajęciach uczniowie doskonalili umiejętność prezentowania wyników własnej pracy oraz współpracy w zespole, kształtowali umiejętność posługiwania się wiedzą fizyczną przy objaśnianiu zjawisk przyrodniczych.

Tematyka zajęć pozwoliła poszerzyć uczniom wiadomości z fizyki. Uczniowie wysoko ocenili prowadzone zajęcia.

Zajęcia prowadziła Pani Monika Parylak

Kółko zainteresowań z chemii - zakończone

Kółko zainteresowań z chemii - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 3 zakończyło się - "Kółko zainteresowań z chemii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z chemii - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

 

W okresie od 4 grudnia 2018 r. do 28 maja 2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia "koła zainteresowań z chemii". W zajęciach uczestniczyło 5 uczniów. Uczniowie w ramach tych zajęć samodzielnie wykonywali ćwiczenia laboratoryjne ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo.

Uczniowie zdobywali wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji. Dokonywali analizy danych z tabeli rozpuszczalności, wykresów rozpuszczalności i układu okresowego. Ponadto na zajęciach rozwiązywali zadania o treści wykraczającej poza program szkoły podstawowej, dotyczące promieniotwórczości, stężenia molowego, liczby Avogadra, objętości gazu w warunkach normalnych, izomerii węglowodorów. Na zajęciach rozwiązywano także zadania konkursowe oraz chemografy.

Tematyka zajęć pozwoliła poszerzyć uczniom wiadomości z chemii. Uczniowie wysoko ocenili prowadzone zajęcia.

Zajęcia przeprowadziła Pani Agata Reiss

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki - zakończone

W Szkole Podstawowej Nr 3 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki - zakończone - zdjęcie w treści

Uczniowie byli zadowoleni z prowadzonych zajęć i chętnie na nich pracowali.

Od 4.12.2018 r. do 22.05.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki. W zajęciach uczestniczyło 5 uczniów klas VII i VIII,

Zajęcia realizowane w ramach zajęć dydaktyczno - wychowawczych zaplanowane były z myślą o uczniach, którym nauka fizyki sprawia trudność. Program był otwarty i uwzględniał oczekiwania i potrzeby uczestników zajęć. Łącznie zgodnie z harmonogramem przeprowadzona 10 godzin zajęć.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki stworzyły szanse nadrobienia braków w wiadomościach poprzez indywidualizację pracy w uczniem, jak też wydłużenia czasu potrzebnego do opanowania zagadnienia sprawiającego trudności. Rozwiązywano zadania testowe jak i rachunkowe. Tematyka zajęć na bieżąco była dostosowana do potrzeb uczniów, uwzględniając materiał omawiany podczas lekcji fizyki.

Zajęcia przeprowadziła Pani Monika Parylak

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii - zakończone

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 3 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

W zajęciach udział wzięło 5 uczniów

W okresie od 5 grudnia 2018 r. do 21 maja 2019 r. odbyło się 10 zajęć zgodnie z harmonogramem dla uczniów klas VII (3 osoby) i uczniów klasy VIII (2 osoby).

W czasie trwania zajęć realizowane treści obejmowały:

 - dla uczniów klasy VII

 • wiadomości dotyczące składników powietrza i ich właściwości,
 • interpretację słownego zapisu reakcji chemicznej,
 • budowę atomu,
 • obliczanie masy cząsteczkowej związków chemicznych,
 • ustalanie wzorów sumarycznych i strukturalnych cząsteczek związków chemicznych,
 • rodzaje wiązań chemicznych,
 • zadania z wykorzystaniem prawa zachowania masy, prawa stałości składu, obliczeń stechiometrycznych.

- dla uczniów klasy VIII

 • otrzymanie soli poznanymi metodami, zapis jonowy i cząsteczkowy równań reakcji,
 • wzory sumaryczne i strukturalne, półstrukturalne i grupowe szeregu homologicznego węglowodorów nasyconych i nienasyconych,
 • właściwości alkoholi i kwasów organicznych, reakcje spalania,
 • budowa aminokwasów.

Zajęcia wyrównawcze z chemii stworzyły szanse nadrobienia braków w wiadomościach poprzez indywidualizację pracy z uczniem, jak też wydłużenia czasu potrzebnego do opanowania zagadnienia sprawiającego trudności.

Uczniowie byli zadowoleni z prowadzonych zajęć i chętnie na nich pracowali.

Zajęcia prowadziła Pani Agata Reiss

 

Projekt edukacyjny - "Woda - substancja niezwykła" - zakończony

Projekt edukacyjny -

W Szkole Podstawowej Nr 3 zakończył się interdyscyplinarny projekt dydaktyczny - "Woda - substancja niezwykła" - zorganizowany w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia w ramach projektu zostały podzielone na zajęcia realizowane przez nauczyciela biologii, chemii i fizyki, każde w wymiarze 20 godzin dydaktycznych.

ZAJĘCIA Z CHEMII

Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu chemii realizowane były w terminie od 18.01.2019 r. do 17.05.2019 r. Uczniowie oprócz realizacji szeregu zagadnień, przygotowywali również prezentacje dotyczące budowy cząsteczki wody i jej stanów skupienia oraz " Czy woda ma pamięć".

Projekt edukacyjny -

Korzystając z informacji z różnych źródeł wykonali plakaty "Znaczenie odczynów roztworów", "Budowa wody". Ponadto rozwiązywali zadania rachunkowe dotyczące rozpuszczalności i stężenia roztworów.

Projekt edukacyjny -

Uczniowie pracowali na zajęciach w sposób aktywny, twórczy, byli dociekliwi.

ZAJĘCIA Z FIZYKI

Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu fizyka realizowane były w terminie od 02.02.2019 r. do 25.05.2019 r. Uczniowie w ramach tych zajęć samodzielnie wykonywali do doświadczenia ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo.

Projekt edukacyjny -

Uczniowie zdobywali wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji. Dokonywali analizy wyników oraz wyciągali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń. Ponadto na zajęciach zostały nagrane filmy z doświadczeniami wykonywanymi przez uczniów. Na zajęciach doskonalili umiejętność prezentowania wyników własnej pracy oraz współpracy w zespole. 

Projekt edukacyjny -

W ramach zajęć projektowych uczniowie mieli okazję zwiedzić stację meteorologiczną w Krośnie i zapoznać sie z pracą meteorologów. Wiadomości zdobyte na zajęciach uczennice przedstawiły w postaci prezentacji multimedialnej.

Tematyka zajęć pozwoliła poszerzyć uczniom wiadomości z fizyki. Uczniowie wysoko ocenili prowadzone zajęcia.

ZAJĘCIA Z BIOLOGII

Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu biologii realizowane były w terminie od 28.02.2019 r. do 9.05.2019 r. Uczniowie w ramach tych zajęć poszerzali swoje zainteresowania z biologii ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wody jako środowiska życia. Realizowana tematyka nastawiona była na działania praktyczne. Podczas pracy indywidualnej lub grupowej stosowane były różne metody nauczania.

Projekt edukacyjny -

Podczas zajęć zwrócono uwagę na poprawne używanie języka biologicznego. Tematyka zajęć pozwoliła poszerzyć uczniom wiadomości z biologii.

Projekt edukacyjny -

W projekcie uczestniczyło 6 uczniów, którzy otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w 60 - godzinnych zajęciach interdyscyplinarnego projektu dydaktycznego "WODA - SUBSTANCJA MIEZWYKŁA", realizowanego w ramach projektu.

Projekt edukacyjny przeprowadziły: Pani Agata Reiss, Pani Monika Parylak, Pani Magdalena Misztal.

 

 

Zakończyło się "Kółko zainteresowań z biologii"

Zakończyło się

 W Szkole Podstawowej Nr 3 zakończyło się - "Kółko zainteresowań z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

W okresie od 13.12.2018 r. do 14.02.2019 r. odbyło się 10 godzin zajęć zgodnie z harmonogramem dla uczniów klasy VII (1 os.) i uczniów klasy VIII (4 os.).

Kółko z biologii skierowane było do uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem anatomii i fizjologii człowieka oraz genetyki. Treści Programu pozwalały na dokładniejsze rozszerzenie wiadomości, które nie są realizowane na lekcjach biologii ze względu na ograniczenia czasowe.

Podczas pracy indywidualnej lub grupowej stosowane były następujące metody:

 • badawcze - doświadczenie, eksperymentowanie, modelowanie,
 • obserwacyjne - obserwacje mikroskopowe, obserwacje okazów biologicznych,
 • ćwiczeniowe - praca z materiałem źródłowym, karty pracy,
 • aktywizujące - metoda problemowa, samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

Tematyka zajęć pozwoliła poszerzyć uczniom wiadomości z biologii.

Zajęcia przeprowadziła Pani Magdalena Misztal

Artykuł - zdjęcie w treści

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie