Artykuł - zdjęcie w treści

Kółko zainteresowań z fizyki

Kółko zainteresowań z fizyki - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 4 zakończyło się "Kółko zainteresowań z fizyki” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

W zajęciach uczestniczyło 11 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy ( I grupa - 5 uczniów, II grupa - 6 uczniów)

Zajęcia zainteresowań "Kółko z fizyki" realizowane były w dniach:

 • grupa I od 19.12.2018r. do 29.05.2019r. - klasa VIII
 • grupa II od 20.12.2018r. do 6.04.2019r. - klasa VII

Na wstępie uczniowie wypełnili ankiety i na tej podstawie został dobrany zakres i tematyka prowadzonych zajęć dla każdej z grup. Tematyka zajęć nawiązywała do bieżącego materiału realizowanego w szkole na lekcjach fizyki.

Zajęcia miały na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz uzupełnienie i pogłębienie nauki szkolnej nowymi treściami i formami. Zajęcia te pomogły wykryć i rozwinąć indywidualne zainteresowania dzieci.

Zajęcia prowadziła Pani Paulina Gruszka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 4 zakończyły się - "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Od 12.12.2018 r. do 6.06.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki. W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 6 osobowych. Łącznie dwie grupy uczniów zrealizowały 40 godzin lekcyjnych zajęć.

Podczas zajęć wyrównawczych z fizyki przeprowadzane były proste doświadczenia celem zobrazowania omawianych zjawisk. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach wykonując doświadczenia, ale też zadania pozwalające na uzupełnienie zaległości.

Efektem zajęć jest polepszenie stanu wiedzy oraz umiejętności z zakresu fizyki. Uczniowie w ankiecie podsumowującej deklarują też lepsze rozumienie omawianych zagadnień jak również poprawę ocen z przedmiotu.

Podczas zajęć wykorzystywano różne metody pracy, aby zajęcia te były atrakcyjne. 

Młodzież uznała zajęcia za pomocne i przydatne w nauce.

Zajęcia prowadziła: Pani Paulina Gruszka

Kółko zainteresowań z biologii uczniowie zakończyli bogatsi o nową wiedzę

Kółko zainteresowań z biologii uczniowie zakończyli bogatsi o nową wiedzę - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 4 zakończyły się zajęcia zainteresowań - "Kółko z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z biologii uczniowie zakończyli bogatsi o nową wiedzę - zdjęcie w treści nr 1

W zajęciach udział wzięło 12 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

Zajęcia zainteresowań "Kółko z biologii" realizowane były w dniach:

 • grupa I od 11.12.2018r. do 28.05.2019r.
 • grupa II od 18.12.2018r. do 21.05.2019r.

Zajęcia były przeprowadzone dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem biologii i zagadnień przewidzianych w programie Szkoły Podstawowej.

Do organizacji zajęć "Kółka z biologii" zostały zastosowane następujące metody pracy:

 • metody badawcze,
 • metody doświadczeniowe,
 • metody obserwacyjne,
 • metody słowne,
 • metody aktywizujące.

Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań biologicznych uczniów, rozwijanie umiejętności działania w grupie. Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia zajęć.

Zajęcia przeprowadził Pan Artur Szydło

Kółko zainteresowań z chemii dla II grup uczniów - zakończone

Kółko zainteresowań z chemii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 4 zakończyło się "Kółko zainteresowań z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 Kółko zainteresowań z chemii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

Zgodnie z założeniami projektu powstały 2 grupy 6 - osobowe, które zrealizowały po 20 godzin zajęć.

Zajęcia dla grupy I realizowane były w terminie: 17.01.2019 r. - 06.05.2019 r., a dla grupy II w terminie: 10.01.2019 r. - 29.04.2019 r.

Podstawowym celem zajęć było kształtowanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia oraz rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą  chemiczną. W trakcie zajęć uczniowie kształcili samodzielność w dokonywaniu obserwacji i pomiarów laboratoryjnych i wyciągania wniosków.

Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. wykład, obserwacja, doświadczenia, burza mózgów, pokaz, prezentacja, rozwiązywanie zadań rachunkowych o podwyższonym stopniu trudności, analiza danych z tablic chemicznych, praca zespołowa i indywidualna.

Zajęcia prowadziła:  Ewa Haznar-Paradysz

 

Projekt edukacyjny "NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA - CZY NIE PRZESADZAMY Z ILOŚCIĄ POTRZEBNYCH NAM UBRAŃ?"

Projekt edukacyjny

W Szkole Podstawowej Nr 4 zakończył się projekt edukacyjny - "Nie szata zdobi człowieka - czy nie przesadzamy z ilością potrzebnych nam ubrań?" - świadoma konsumpcja - zorganizowany w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 

Projekt edukacyjny

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 9.11.2018 r. - 14.06.2019 r.

UCZESTNICY PROJEKTU: 10 uczniów z klas VII i VIII wyłonionych podczas rekrutacji do projektu.

Zajęcia miały na celu rozbudzanie zainteresowań biologicznych i ekologicznych uczniów, rozwijanie umiejętności działania w grupie. Młodzi uczestnicy projektu prowadzili hodowle, dokonywali obserwacji mikroskopowych, poszerzali swoją wiedzę z zakresu biologii komórki, botaniki, zoologii, anatomii człowieka i genetyki. Aby proces nauczania był ciekawy dla ucznia i przyniósł pożądane efekty, zajęcia miały charakter obserwacyjny i doświadczalny.

Projekt edukacyjny

Podczas pracy nauczyciel prowadzący tworzył wiele różnorodnych materiałów dydaktycznych. Dotyczy to: kart eksperymentów, obserwacji instrukcji przeprowadzania doświadczeń, kart zajęć, ankiet ewaluacyjnych oraz przyrządów, preparatów, materiałów biologicznych, testów.

Projekt edukacyjny

Stosowanie różnorodnych aktywizujących metod nauczania dało możliwość dotarcia do każdego ucznia. Tematyka projektu poświęcona była także tematyce globalizacji. Uczniowie zainteresowali się tematyką świadomej konsumpcji, zapoznali się z rośliną bawełna, metodami jej pozyskania, sytuacja polityczną krajów zajmujących się masową produkcją ubrań, metodami dokonywania świadomych wyborów konsumenckich, mieli zorganizowana lekcję muzealną: "Jak to ze lnem było  - tkactwo, krawiectwo".

Uczniowie odwiedzili także Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w poszukiwaniu wiadomości na temat krośnieńskiego przemysłu lniarskiego.

Projekt edukacyjny

Podczas zajęć uświadomili sobie, jak ważne jest świadome dokonywanie wyborów konsumenckich. Zauważyli, że ślepe podążanie za modą stało się priorytetem i wyznacznikiem bogactwa i wartości danego ucznia w grupie. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

Projekt był realizowany podczas dodatkowych zajęć z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych.

Projekt przeprowadziła Pani Katarzyna Rygiel-Hałucha

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 4 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze realizowane były w dniach:

 • grupa I od 7 12.2018r. do 24.05.2019r.
 • grupa II od 10.12.2018r. do 27.05.2019r.

W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie dwie grupy uczniów zrealizowały 40 godzin lekcyjnych zajęć.

Celem zajęć było wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z chemii.

Nauczanie chemii na dodatkowych zajęciach miało na celu zachęcić ucznia do pracy i wspierać w zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy.

Zajęcia przeprowadziła Pani Ewelina Kwiatkowska

 

 

Artykuł - zdjęcie w treści

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie