Artykuł - zdjęcie w treści

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 5 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizykii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki - zdjęcie w treści nr 1

W zajęciach uczestniczyło 5 uczniów z klas VII i VIII.

Zajęcia trwały od 14 lutego do 30 maja 2019 r., uczniowie zrealizowali 30 godzin spotkań.

          I. Cele:

 • Zdobywanie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości przy rozwiązywaniu problemów i zadań fizycznych.
 • Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości.
 • Przeprowadzenie doświadczeń i wyciąganie wniosków.

          II. Tematyka zajęć:

 • Prąd elektryczny w metalach. Źródła, napięcia, obwody elektryczne.
 • Schematy i budowa obwodów elektrycznych.
 • Natężenie prądu elektrycznego. Prawo Ohma
 • Praca i moc prądu elektrycznego.
 • Zmiana energii elektrycznej w inne formy energii
 • Własności pola magnetycznego i jego źródła.
 • Siła wypadkowa i siły równoważące się.
 • I i II zasada dynamiki Newtona
 • Siła sprężystości, siła oporu i siła tarcia.
 • Prawo Pascala. Siła wyporu.
 • II zasada dynamiki Newtona.
 • Praca mechaniczna. Moc
 • Zasada zachowania energii mechanicznej.
 • Optyka.

 

Zajęcia prowadziła: Iwona Turowska

Kolejna grupa uczniów bogatsza o nową, dodatkową wiedzę z fizyki

Kolejna grupa uczniów bogatsza o nową, dodatkową wiedzę z fizyki - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 5 zakończyły się zajęcia zainteresowań - "Kółko zainteresowań z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kolejna grupa uczniów bogatsza o nową, dodatkową wiedzę z fizyki - zdjęcie w treści nr 1

W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów klas VII i VIII.

Zajęcia "Kółka zainteresowań z fizyki"  trwały od 14 lutego do 21 maja 2019 roku.

          I. Cele:

 • Pogłębienie wiedzy z fizyki.
 • Rozbudzenie zainteresowań fizyką.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 • Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu zjawisk, rozwiązywania zadań obliczeniowych.

          II. Metody pracy:

 • praca w grupach,
 • dyskusja,
 • burza mózgów,
 • obserwacje i doświadczenia.

          III. Tematyka zajęć:

 • Budowa materii. Własności ciał w różnych stanach skupienia.
 • Zjawisko ruchu w przyrodzie.
 • Obwody elektryczne i ich schematy.
 • Obliczanie zadań i rozwiązywanie problemów z kinematyki.
 • Praca i moc prądu elektrycznego.
 • Eksperymenty potwierdzające zasady dynamiki.
 • Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
 • Zasada zachowania prądu.
 • Zadania różne łączące ruch i jego przyczyny.
 • Energia wewnętrzna ciał - przemiany energii.
 • Bilans cieplny.
 • Wybrane zagadnienia z optyki.
 • Praca, moc, energia - zadania.

Zajęcia przeprowadziła: Iwona Turowska

 

 

 

Kółko zainteresowań z biologii - zakończone

Kółko zainteresowań z biologii - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 5 zakończyły się zajęcia zainteresowań - "Kółko z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z biologii - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów z klas VII i VIII.

Zajęcia zainteresowań "Kółko z biologii" realizowane były w dniach od 11.12.2018 r. do 28.05.2019 r.

Zrealizowano 20 godzin.

Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań biologicznych uczniów, rozwijanie umiejętności działania w grupie. Uczniowie poszerzali swoją wiedze z zakresu biologii komórki, botaniki, zoologii, anatomii człowieka i genetyki. Tematyka zajęć choć związana była z materiałem programowym z biologii klasy 7 - 8 SP, przedstawia go w sposób szerszy, problemowy i nastawiona była na działanie praktyczne.

Zajęcia przeprowadził Pan Artur Szydło

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii - zakończone

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii - zakończone - zdjęcie w treści

W Szkole Podstawowej Nr 5 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii - zakończone - zdjęcie w treści nr 1

W zajęciach uczestniczyło 5 uczniów klas VII i VIII.

 

Od 7.12.2019 r. do 7.06.2019 r. zostało przeprowadzonych 30 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii.

Na zajęciach realizowane były takie zagadnienia jak:

 • Substancje i ich właściwości,
 • Wewnętrzna budowa materii,
 • Reakcje chemiczne,
 • Woda i roztwory wodne,
 • Kwasy,
 • Sole,
 • Węgiel i jego związki z wodorem,
 • Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.

Nadrzędnym celem realizacji zajęć było uzupełnienie braków w wiadomościach powstałych z różnych przyczyn. Program zawierał treści nauczania wymagające częstego utrwalenia, trudniejsze do przyswojenia, a zarazem niezbędne w procesie dalszego kształcenia.

Każdy uczeń otrzymał zaświadczenie ukończenia 30 godzinnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych z chemii.

Zajęcia przeprowadziła Pani Bogusława Kustroń

 

Artykuł - zdjęcie w treści

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie