NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KROŚNIE

Adres: ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 Krosno
Telefon: 13 43-119-85, kom. 502 231 512
e-mail: nppp.krosno@gmail.com
www: nppp-krosno.pl
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
Dyrektor: Bożena Rospond

O placówce...:

Cele działania poradni jest:

  • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  •  udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom od momentu urodzenia, dzieciom w wieku przedszkolnym, dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. Rodzicom, nauczycielom i innym osobom udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Ponadto wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zadania poradni realizujemy przy pomocy psychologów, pedagogów, logopedy, a także w razie potrzeby innych specjalistów. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia poradnia przeprowadza diagnozę oraz wydaje informacje i opinie zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W poradni nie obowiązuje rejonizacja.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie