MIEJSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

Adres: ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-205-19
e-mail: mppp-krosno@wp.pl
www: mpppkrosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor:  p.o. Dyrektora Monika Prugar
O placówce...:

Celem naszego działania jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zawodu a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.Naszym instytucjonalnym i indywidualnym partnerom oferujemy konkretną pomoc praktyczną i merytoryczną, pozostając jednocześnie otwartymi na ich propozycje i problemy. Swoim klientom oferujemy nasze umiejętności i doświadczenia w zakresie diagnozy, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Prowadzimy działalność z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielamy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom. Propagujemy szeroko pojętą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w formie przeprowadzania różnego typu szkoleń, warsztatów, porad i konsultacji dla nauczycieli, pedagogów, rodziców.

Zmierzamy do tego, aby szeroko pojęta psychoedukacja prowadzona przez nas w środowisku lokalnym doprowadziła do zmniejszenia się problemów rozwojowych, edukacyjnych i społecznych naszych podopiecznych. Nasze działanie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie środowiska. Rodzaj świadczonych usług wynika z kierowanych do poradni wniosków oraz działań samej poradni wychodzącej ze swoimi propozycjami i inicjatywami.

Zadania poradni realizujemy przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, rehabilitanta i lekarzy. Jesteśmy zespołem, którego istotę pracy stanowi pomoc drugiemu człowiekowi, zaś nasze doświadczenie i kwalifikacje gwarantują skuteczność oferowanej pomocy.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie