Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie

Adres: ul. Powstańców Śląskich 16
Telefon: 13 43 258 37
e-mail: orew.krosno@psoni.org.pl
www: orewkrosno.org.pl
Organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
Dyrektor: Joanna Janocha
O nas:

Misją Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspieranie rodzin. Priorytetowym zadaniem jest przygotowanie niepełnosprawnych podopiecznych do życia w społeczeństwie na miarę ich indywidualnych możliwości.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie w zależności od wieku realizują w OREW odpowiednio: wczesne wspomaganie rozwoju, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Placówka funkcjonuje 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00. Do OREW uczęszczają wychowankowie z terenu miasta Krosna i okolic. Podopieczni dowożeni są do placówki transportem organizowanym przez gminę, w której mieszka wychowanek. Posiadamy również 2 busy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pracę edukacyjną z wychowankami planujemy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne opracowane przez specjalistów: oligofrenopedagoga, logopedę, psychologa, fizjoterapeutę. Nasza placówka prowadzi oddziały edukacyjno - terapeutyczne i zespoły rewalidacyjno – wychowawcze. Zajęcia mają charakter terapii indywidualnej i grupowej. Dodatkowo zapewniona jest opieka w postaci niezbędnej pielęgnacji. Dbając o wszechstronny rozwój podopiecznych prowadzona jest terapia żywieniowa oraz zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i pasje uczniów tj.: zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rękodzieło, sekcja sportowa. Każdy uczeń ma również opracowany indywidualny program usprawniania leczniczego. Realizacja tego programu możliwa jest dzięki kontraktowi podpisanemu z NFZ.

Wszelkie działania terapeutyczne, edukacyjne i rehabilitacyjne są planowane, modyfikowane i realizowane w warunkach ścisłej współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie