ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 Adres: ul. ks. P. Skargi 1, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-688-21
e-mail: zespol@cku.krosno.pl
www: zespol.cku.krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Aneta Bator
O szkole...;

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje, różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej. Realizując swoje zadania statutowe, ZSKU w Krośnie upowszechniało i nadal to czyni nowatorskie rozwiązania edukacyjne, takie jak kształcenie modułowe, umożliwiając w ten sposób doskonalenie zawodowe oraz przekwalifikowanie się osób dorosłych.

Ewidentnym dowodem wprowadzania nowych i nowoczesnych form nauczania było utworzenie Regionalnego Ośrodka Kształcenia na Odległość (ROKNO), który jest dotąd, jedynym Ośrodkiem na terenie Podkarpacia, wykorzystującym e-learning w procesie kształcenia młodzieży i osób dorosłych, w tym także, co jest istotne, osób niepełnosprawnych. Zatem, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką, która daje szerokie możliwości kształcenia się, bez wyjątku, wszystkim – młodzieży, dorosłym, sprawnym i niepełnosprawnym, a także mieszkającym w najbardziej oddalonych od Krosna zakątkach naszego powiatu, województwa, wreszcie kraju.

Swoje miejsce w rzeczywistości edukacyjnej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie mają także osoby dorosłe, które z powodzeniem ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i pragną zdobyć zawód, drugi zawód lub przekwalifikować się, by móc zaistnieć w najbardziej dogodnej dla siebie sytuacji, bądź sprostać wyzwaniom współczesności. Są to kierunki atrakcyjne, dające duże możliwości ze względu na szeroki profil kształcenia.

Oferta edukacyjna szkół policealnych dla dorosłych:

  • technik rachunkowości,
  • technik administracji, 
  • technik informatyk,
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • technik usług kosmetycznych,
  • technik usług pocztowych i finansowych,
  • opiekunka środowiskowa,
  • opiekun osoby starszej,
  • opiekun w domu pomocy społecznej


Szczegółowy opis powyższych kierunków znajduje się na stronie internetowej szkoły: zespol.cku.krosno.pl

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie