1_680x382.jpg
14.12.2020

Jak powstało Lokalne Centrum Aktywności w Krośnie?

Lokalne Centrum Aktywności w Krośnie znajduje się w dzielnicy Polanka, przy ul. Decowskiego 46 na I piętrze Dzielnicowego Domu Ludowego. Otwarcie obiektu odbyło się w grudniu 2019 r., kiedy to zakończono pierwszy etap rewitalizacji miasta Krosna, realizowanej w ramach projektu pn. "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna; działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Miasto Krosno, Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie. Głównym celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji mieszkańców na tym obszarze.

 

Lokalne Centrum Aktywności

 

Pierwszy etap rewitalizacji, dotyczył gruntownej termomodernizacji całego obiektu DDL Polanka. Stan obiektu jeszcze na wiosnę 2019 r., był fatalny. Obskurna elewacja, zniszczone schody, zardzewiała brama, zarośnięty park, a w nim spróchniałe ławki i stoliki charakteryzowały to miejsce.

 

Lokalne Centrum Aktywności w Krośnie

 

Od lipca 2019 r. sytuacja zaczęła się zmieniać. Rozpoczęły się bardzo intensywne remonty, które trwały blisko pół roku. Prace odbywały się zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. W jednym czasie przy modernizacji pracowało kilka różnych ekip. Jedni docieplali budynek i odnawiali elewację, drudzy wstawiali okna i drzwi, inni przebudowywali klatki schodowe i remontowali sale. Obiekt przeszedł całkowitą metamorfozę. Rewitalizacja w wymiarze architektonicznym nie ominęła również najbliższego otoczenia DDL Polanka, jak również przyległych do obiektu terenów zielonych. Został wyrównany teren, zainstalowano ławki, urządzenia do zabawy dla dzieci, siłownię, latarnie, monitoring, bramy i ogrodzenie, wybudowano wiatę rekreacyjną oraz ułożono kostkę brukową wokół budynku, na parkingu i na alejkach w parku. „Straszydło” z ul. Decowskiego 46, odeszło w zapomnienie.

 

Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance w trakcie modernizacji

 

Po zakończeniu prac modernizacyjnych, do użytku mieszkańców oddano:

  • I piętro DDL Polanka jako Lokalne Centrum Aktywności w Krośnie, które dysponuje 3 nowoczesnymi salami (widowiskową, lustrzaną i szkoleniową), szatnią, zapleczem kuchennym i sanitarnym, wyposażeniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową (winda i toaleta),
  • przestronny parking i utwardzoną drogę prowadzącą do Fili nr 1 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
  • park wyposażony w ławki, mini plac zabaw, siłownię oraz rekreacyjną wiatę.

 

Zakończenie I etapu rewitalizacji w wymiarze architektonicznym otworzyło kolejny etap procesu rewitalizacji w wymiarze społecznym. Temu też służy Lokalne Centrum Aktywności w Krośnie, którego powstanie nadało nową funkcję Dzielnicowemu Domu Ludowemu w Polance. Od momentu otwarcia LCA koncentruje swoją pracę wokół aktywizacji i integracji mieszkańców Krosna. Pole do działania odnajdują tutaj instytucje, organizacje i firmy, które realizują projekty na rzecz aktywizacji zawodowej. To miejsce przyjazne dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz integracji społeczności lokalnej. To przestrzeń pełna animatorów, instruktorów, wolontariuszy, szkoleniowców i organizatorów społecznościowych, których najważniejszą misją jest praca z ludźmi i ożywienie tego miejsca.

 

Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance po modernizacji

 

Uroczyste otwarcie Lokalnego Centrum Aktywności odbyło się w grudniu 2019 r.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie