lca1.jpg
10.02.2021

Pierwszy rok Lokalnego Centrum Aktywności w Krośnie

2021 rok już w drodze… ale nie zapominamy o 2020, choć był dziwny, trudny i nieprzewidywalny. To jednak rok w którym zaczyna się historia Lokalnego Centrum Aktywności w Krośnie. Miejsca otwartego! Zapytacie - dla kogo? co tutaj można robić i kiedy? Pozwólcie, że na początku odpowiemy co udało się wypracować do tej pory.

 

Kolaż zdjęć - zajęcia różne

 

Swoje miejsce odnalazły tutaj organizacje pozarządowe, organizujące warsztaty i spotkania. Planujące i realizujące projekty. Działające na rzecz rozwoju mieszkańców Krosna w takich obszarach jak edukacja, organizowanie społecznościowe i rekreacja.

 

Kolaż zdjęć - zajęcia różne

 

Obiekt stał się centrum szkoleniowo-doradczym, koordynowanym przez firmy, organizacje i instytucje, realizujące projekty dla osób nieaktywnych zawodowo, zainteresowanych założeniem własnego biznesu lub chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe.

 

Kolaż zdjęć - zajęcia różne

 

Od sierpnia 2020 r. do dziś, blisko 100 osób - dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym seniorów, wzięło udział w zajęciach tematycznych takich jak: szachy, plastyka, rękodzieło, nauka i zabawa z Mozabook oraz taniec.

 

Kolaż zdjęć - zajęcia różne


Współpracę z LCA nawiązały grupy nieformalne, korzystające na stałe z zasobów obiektu (sali lustrzanej, sprzętu nagłośnieniowego, tablicy interaktywnej) przy okazji swoich prób, ćwiczeń oraz spotkań.

 

Kolaż zdjęć - zajęcia różne

 

W okresie letnim, w ramach zleconego zadania publicznego gminy Krosno, została zorganizowana półkolonia dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Wypoczynek z pasją”. W trakcie półkolonii był realizowany program profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Kolaż zdjęć - zajęcia różne

 

Na przełomie lipca i sierpnia odbyły się dwa wydarzenia integrujące społeczność lokalną Krosna pod nazwą „Rodzina w parku”. Spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu. Imprezę uświetniły występy teatralne, taneczne i wokalne oraz prezentacje plastyczne dzieci i młodzieży. Uczestnicy wydarzenia skorzystali z rekreacyjnej wiaty z dostępem do grilla.

 

Kolaż zdjęć - zajęcia różne


We wrześniu otworzyliśmy drzwi dla osób zainteresowanych pracą przy projektach do Budżetu Obywatelskiego Krosna na 2021 r. Z inicjatywy mieszkańców powstały dwa projekty. Musical AtoMY – projekt zakładający realizację cyklu artystycznych warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, którego finałem będzie stworzenie i zaprezentowanie muzyczno-tanecznej opowieści. Drugi projekt zakłada doposażenie mini placu zabaw w parku przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance, o huśtawki i karuzelę z przeznaczeniem zarówno dla dzieci pełnosprawnych jak i z dysfunkcja ruchową. Obydwa projekty uzyskały wymaganą ilość głosów od mieszkańców i zostaną zrealizowane.

 

Kolaż zdjęć - zajęcia różne


W ostatnim miesiącu roku 2020 w Lokalnym Centrum Aktywności odbywały się wielogodzinne próby, warsztaty, spotkania i nagrania audiowizualne. Społeczność kilkudziesięciu osób zaangażowała się w przygotowanie Koncertu Kolęd, który został zarejestrowany i udostępniony na platformie YouTube kliknij tutaj. To była wspaniała inicjatywa od początku do końca wymyślona, zaplanowana i wykonana przez mieszkańców Krosna.


Pomimo utrudnień i ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa sars-cov-2, z Lokalnego Centrum Aktywności w 2020 r. skorzystało około 500 osób. Po pierwszym roku działalności, swego rodzaju eksperymencie, bo formuł działań LCA jest czymś nietypowym i nowym dla Krosna, można stwierdzić, że nie ma tutaj rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Drzwi Lokalnego Centrum Aktywności są otwarte dla mieszkańców w wyznaczonych dniach i godzinach podczas dyżurów. Właśnie wtedy można tutaj przyjść lub zadzwonić z propozycją lub pytaniem. To co warto zapamiętać! LCA działa wokół szeroko pojętej niekomercyjnej integracji i aktywizacji społeczności lokalnej Krosna.

 

Anna Zielińska

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie