Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 za 2021 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem - link.

Wszelkie uwagi, propozycje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej rewitalizuj@um.krosno.pl

Mija kolejny rok prowadzenia działań rewitalizacyjnych w Krośnie!

 

W minionym roku zakończono realizację projektu pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. W ramach projektu zrealizowano prace budowlane, nasadzenia zieleni i budowę ogrodzenia. Wykonano niezbędne roboty elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje audiowizualne, instalacje sanitarne oraz przyłącza. Zakupiono również kompletne wyposażenie budynku. Powierzchnia użytkowa obiektu to aż 5 989,03 m2. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dla przedsiębiorców udostępniono 11 pomieszczeń produkcyjnych oraz 30 biur o różnej powierzchni. W Inkubatorze dostępne są sale konferencyjne, szkoleniowe oraz sala coworkingowa z pełnym wyposażeniem. Otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno (IPK) odbyło się w lipcu 2021 r. W ciągu 6 miesięcy w IPK swoją działalność rozpoczęło aż 10 firm. Firmy te prowadzą działalność w sektorach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego, tj. jakość życia, motoryzacja, lotnictwo i kosmonautyka.

W ramach projektu pn. ”Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” swoją działalność prowadziło Lokalne Centrum Aktywności (LCA) prowadzone w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance. W LCA realizowane były zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, szkolenia dla osób będących uczestnikami społecznych projektów rewitalizacyjnych, tj. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna oraz Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zajęcia dla seniorów, szachy. LCA udostępniało również sale na tzw. organizowanie społecznościowe dla lokalnych organizacji pozarządowych.

W minionym roku zakończono również roboty budowalne w budynku „Zgoda”. Budynek został wyposażony zarówno w części należącej do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, jak i Cechu Rzemiosł Różnych. Rewitalizacja ma na celu aktywizację społeczną i zniwelowanie problemów społecznych na danym obszarze, w tym celu realizowane są projekty „Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna” oraz „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”. W 2021 r. do projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna” zakwalifikowano kolejnych 26 osób. Osoby te brały udział w różnych formach wsparcia m.in. w doradztwie zawodowym i rodzinnym oraz w warsztatach grupowych. Część osób rozpoczęcia już staże zawodowe. W projekcie pn. „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” wzięły udział 23 osoby zamieszkujące obszary rewitalizowane w Krośnie oraz 37 osób z pozostałych obszarów Krosna. Łącznie 90 osób rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej. W Krośnie są prowadzone łącznie aż 63 działalności.

Poznaj efekty działań rewitalizacyjnych w Krośnie!

  • Zakończony został kolejny etap projektu pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”, tj. remont budynku „Zgoda”. Lokalne Centrum Aktywności prężnie działa. Nowe propozycje zajęć dla mieszkańców są właśnie w trakcie przygotowania – szczegóły już wkrótce będą dostępne na stronie https://tiny.pl/9r9dv oraz https://www.facebook.com/lcakrosno/
  • Prężnie działa również ETNOCENTRUM powstałe w ramach projektu pn.”Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej – szczegółowa oferta i aktualne wydarzenia dostępne są na stronie: https://www.etnocentrum.pl/pl#news oraz na https://www.facebook.com/etnocentrum/
  • 8 firm rozpoczęło już działalność w Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno powstałym w ramach projektu pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. Oferta dostępna na stronie https://ip-krosno.pl/ oraz https://www.facebook.com/InkubatorKrosno/

Kilka projektów nadal czeka na dofinansowanie, jednak dotychczasowe efekty, zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców pozwalają stwierdzić, że rewitalizacja społeczna prowadzona w Krośnie daje pozytywne efekty.

Szczegóły dotyczące rewitalizacji: https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta.

 

Wszelkie uwagi, propozycje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej rewitalizuj@um.krosno.pl

 

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1. Rusza kolejny projekt realizowany w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Krosna - Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.
W ramach projektu oferowane są:
1) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w kwocie 23 050,00 zł;
2) wsparcie pomostowe w maksymalnej wysokości 2 600,00 zł netto na miesiąc - łączna wartość wsparcia 31 200,00 zł;
3) szkolenia.
Projekt skierowany jest do osób:
1) bezrobotnych lub biernych zawodowo;
2) powyżej 30 roku życia;
3) zamieszkujących województwo podkarpackie, gminę: miasto Krosno lub miasto Jedlicze lub Korczyna;
4) które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów w ramach RPO WP 2014-2020;
5) należących do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
     a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
     b) osoby długotrwale bezrobotne,
     c) osoby z niepełnosprawnościami,
     d) osoby o niskich kwalifikacjach,
     e) kobiety.
Rekrutacja trwa od dnia 24.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46).
Projekt realizowany jest przez firmę STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.


Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://wsparciemofkrosno.stawil.pl/

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1. Rusza kolejny projekt realizowany w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Krosna - Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.
W ramach projektu oferowane są:
1) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w kwocie 23 050,00 zł;
2) wsparcie pomostowe w maksymalnej wysokości 2 600,00 zł netto na miesiąc - łączna wartość wsparcia 31 200,00 zł;
3) szkolenia.
Projekt skierowany jest do osób:
1) bezrobotnych lub biernych zawodowo;
2) powyżej 30 roku życia;
3) zamieszkujących województwo podkarpackie, gminę: miasto Krosno lub miasto Jedlicze lub Korczyna;
4) które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów w ramach RPO WP 2014-2020;
5) należących do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
     a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
     b) osoby długotrwale bezrobotne,
     c) osoby z niepełnosprawnościami,
     d) osoby o niskich kwalifikacjach,
     e) kobiety.
Rekrutacja trwa od dnia 24.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46).
Projekt realizowany jest przez firmę STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.


Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://wsparciemofkrosno.stawil.pl/

PROJEKTY ZREALIZOWANE


1. Projekty pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim" oraz "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim" zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie.
Informacje o projektach: http://krosno.praca.gov.pl/programy-i-projekty-zrealizowane

2. Projekt pn. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w mieście Krośnie” wspierający działania prewencyjne policji, został zrealizowany przez Gminę Miasto Krosno we współpracy z Komedną Miejską Policji w Krośnie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie oraz krośnieńskimi szkołami.
W ramach projektu wykonano modernizację przejścia dla pieszych na ul. Bema, przeprowadzono warsztaty z zakresu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród uczniów wszystkich szkół podstawowych, III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w mieście Krośnie. Dodatkowym elementem było przeprowadzenie konkursu na wykonanie plakatu pn.: „jestem rozważny na przejściach dla pieszych”.
Informacje o projekcie: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/projekty-srodki-zewnetrzne/projekty---urzad-miasta-krosna/zrealizowane/#przejscie
 

3. Projekt pn. "Budowa boiska treningowego przy ul. Legionów w Krośnie" został zrealizowany przez Gminę Miasto Krosno.
 W ramach projektu powstało boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej, wyposażone w system nawadniania.


 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie