Przebudowa ulic Prochownia, św. Wojciecha, Spacerowa w Krośnie
10.12.2020

Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha, Spacerowa w Krośnie

 

NAZWA PROJEKTU:  Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha, Spacerowa w Krośnie

PROGRAM:
Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Fundusz przeznaczony jest na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych dla dróg posiadających status dróg publicznych kategorii gminnej lub powiatowej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.png [40.56 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 663 925,22 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 684 895,47 zł
WKŁAD WŁASNY:
979 029,75 zł
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -------
OBSZAR PROJEKTOWY:

Drogi i transport

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 20.05.2020 r.
REALIZACJA DO: 27.11.2020 r
OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu wykonana została przebudowa trzech ulic w Krośnie:

  • ul. Prochownia na odcinku od km 0+001,82 do km 0+236,28,
  • ul. św. Wojciecha na odcinku od 0+004,00 do km 0+443,00
  • ul. Spacerowa na odcinku od km 0+010,00 do km 0+073,00.

Projekt polegał na rozbudowie istniejącego odcinka drogi biegnącej wzdłuż ul. Prochownia, budowie zjazdów indywidualnych, skrzyżowań, chodnika dla pieszych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z usunięciem i zabezpieczeniem kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego.

Inwestycja rozpoczyna się i kończy na skrzyżowaniach z istniejącym układem komunikacyjnym oraz stanowi przedłużenie ul. Prochownia, która jest bezpośrednio skomunikowana z drogą wojewódzką nr 991. Dodatkowo wyremontowane zostały drogi biegnące wzdłuż istniejących ulic: św. Wojciecha oraz Spacerowej.

14 maja 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót – firmą STRABAG sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie.

3 czerwca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Nr FDS-G70/A/2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a w dniu 8 lipca 2020 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy FDS-G70/A/2020, w którym Wojewoda udzielił Miastu Krosno zapewnienia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bema w Krośnie oraz do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej. Jezdnia jest realnym niebezpieczeństwem zagrażającym życiu i zdrowiu, ale przy posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, można tego niebezpieczeństwa uniknąć.

FOTOGALERIA:

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie