ul. Polna - zdjęcie nr 4
04.12.2020

Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie

 

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie

PROGRAM: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - prawidłowy.png [161.72 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 6 877 070,58 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 833 230,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 4 043 840,58 zł
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY: Drogi i transport
KATEGORIA: Inwestycyjny
OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 20.04.2020
REALIZACJA DO: 30.04.2022
OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej klasy L – ul. Polnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 – ul. Bieszczadzką do granicy miasta Krosna. Obszar objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest w Krośnie – mieście na prawach powiatu od ul. Bieszczadzkiej (droga krajowa nr 28) do granicy miasta z Gminą Miejsce Piastowe (miejscowością Łężany).
Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 jako wieloletnie zadanie gminne. Fundusz przeznaczony jest na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych dla dróg posiadających status dróg publicznych kategorii gminnej lub powiatowej.
W ramach projektu wykonana zostanie:

  • rozbudowa drogi gminnej klasy L – ul. Polnej od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 – ul. Bieszczadzką do granicy miasta Krosna na odcinku 1495m (droga rozbudowywana będzie na długości 1481,82m, tj. od km 0+012,55 do km 1+494,37),
  • na całej długości drogi zaprojektowano przekrój uliczny; szerokość projektowanej jezdni wynosić będzie od 6,0 m,
  • po obydwu stronach jezdnia będzie ograniczona krawężnikiem wyniesionym na wysokość 6 cm ponad konstrukcję jezdni,
  • wzdłuż lewej krawędzi jezdni przebiegać będzie ciąg pieszo-rowerowy - 1481,82 mb, ścieżka zostanie oddzielona od jezdni 0,50m opaską bezpieczeństwa.
    Wykonane zostały niezbędne roboty ziemne, korytowanie jezdni i ścieżki rowerowej, budowa przepustów, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, budowa/przebudowa zjazdów wykonanie zabezpieczenia/przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu wg projektów branżowych.

W dniu 8 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót - Konsorcjum firm: Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. (Partner konsorcjum).
W dniu 18 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Nr FDS-G55/A/2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Realizacja inwestycji pozwoli na usprawnienie systemu komunikacji w samym mieście Krośnie oraz pomiędzy miastem a Gminą Miejsce Piastowe.
Inwestycja przyczyni się do poprawy ruchu drogowego i bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach, w tym pieszych i rowerzystów. Zakończenie zadania poprawi dodatkowo warunki życia ludności, w szczególności mieszkańców ulicy Polnej oraz użytkowników dróg, a także polepszy powiązania komunikacyjne w obrębie tej ulicy oraz ulic położonych w jej sąsiedztwie. Jednocześnie inwestycja pozwoli na dostosowanie parametrów i rozwiązań drogi istniejącej do wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia kolizji na ul. Polnej, a wykonanie elementów drogi o wysokich parametrach jakościowych zapewni ochronę terenów przyległych do drogi przed istniejącymi uciążliwościami.

 

FOTOGALERIA:

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie