NAZWA PROJEKTU: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

logo RPO EFRR.jpg [12.52 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 983 571,51 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 703 886,70 zł
WKŁAD WŁASNY: 279 684,81 zł
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

Ochrona środowiska

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 16.07.2018
REALIZACJA DO: 31.07.2019
OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0379/17-00 z dnia 28.06.2018 r.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii poprzez zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Gminy Miasto Krosno.

Cele szczegółowe:

  • montaż instalacji OZE umożliwiających uzyskanie oszczędności finansowych, w tym obniżenia kosztów energii elektrycznej;
  • unowocześnienie procesu wytwarzania energii elektrycznej powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
  • promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów środowiskowych.

Projektem zostało objętych 6 budynków użyteczności publicznej na których zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocach:

  • Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - 20,52 kW,
  • Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - 30,24 kW,
  • Miejski Zespół Szkół Nr 4 - 39,42 kW,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 39,96 kW,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 29,70 kW,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - 39,96 kW.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie