NAZWA PROJEKTU: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

logo RPO EFRR.jpg [12.52 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 5 743 555,05 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 350 057,51 zł
WKŁAD WŁASNY: 1 393 497,54 zł
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

Ochrona środowiska

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 06.04.2016
REALIZACJA DO: 03.08.2018
OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0087/16-00 z dnia 29.11.2016 r.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu oraz ścian poddasza – SP 5,
 • modernizacja instalacji elektrycznej (w tym instalacji odgromowej) – SP 5,
 • remont instalacji centralnego ogrzewania – SP 5,
 • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu – ZSP 3,
 • przebudowa instalacji elektrycznej i budowa instalacji fotowoltaicznej – ZSP 3,
 • przebudowa węzła cieplnego, budowa przyłącza sieci cieplnej, instalacja c.o. – ZSP 3,
 • docieplenie stropu – MZS 2,
 • budowa kotłowni oraz wewnętrznych instalacji gazowej, elektrycznej i c.o. – MZS 2,
 • docieplenie stropodachu, ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwi. – MZSzOI,
 • wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – MZSzOI,
 • modernizacja systemu grzewczego – MZSzOI,
 • wymiana okien oraz docieplenie przewiązki – ZSO,
 • modernizacja instalacji c.o. – ZSO,
 • promocja projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe),
 • audyt powykonawczy wraz z przeprowadzeniem badań, który zweryfikował parametry zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zmodernizowanych budynkach.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie