Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła

NAZWA PROJEKTU: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPO_WP_2014-2020.jpg [769.04 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 12 429 867,15 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 8 526 860,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
WKŁAD WŁASNY: 3 903 007,15 zł
BENEFICJENT: Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY: Ochrona środowiska
KATEGORIA: Inwestycyjny
OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 12.10.2018
REALIZACJA DO: 30.09.2022
OPIS PROJEKTU:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 27 maja 2019 roku.

Przedmiotem projektu jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w 145 budynkach w mieście Krośnie: 96 budynków jednorodzinnych i 49 budynków wielorodzinnych.

Zakres rzeczowy całej inwestycji obejmuje następujące działania:

 • Montaż 96 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta, które zastąpiły nieefektywne źródła ciepła, czyli kotły na paliwo stałe (np. węgiel, ekogroszek, drewno).
 • Zastosowanie ciepła sieciowego w zakresie c.o. i c.w.u.: w 36 budynkach wielorodzinnych wykonany zostanie węzeł cieplny dwufunkcyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej.
 • Zastosowanie ciepła sieciowego w zakresie c.w.u.: w 1 budynku wielorodzinnym wykonany zostanie węzeł cieplny jednofunkcyjny dla potrzeb centralnej wody użytkowej.
 • Zastosowanie ciepła sieciowego w zakresie c.o.: w 10 budynkach wielorodzinnych wykonanych zostanie 12 węzłów cieplnych jednofunkcyjnych dla potrzeb centralnego ogrzewania (w 1 budynku realizacja 3 węzłów).
 • Zastosowanie ciepła sieciowego (węzły cieplne dwufunkcyjne do c.o. i c.w.u. z opomiarowaniem każdego mieszkania oddzielnie na klatkach schodowych): w 1 budynku węzeł cieplny dwufunkcyjny wraz z opomiarowaniem każdego mieszkania oddzielnie na klatkach schodowych.
 • Wykonanie wewnętrznych przyłączy c.w.u. i c.o. do mieszkań oraz likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej – przyłączenie mieszkań do sieci ciepłowniczej w zakresie c.w.u.: wykonanie wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. do 930 mieszkań oraz likwidacja piecyków gazowych do c.w.u. w 893 z nich.
 • Wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysoki parametr: 22 sztuki o łącznej długości 1437,50 mb.

Beneficjenci Zbiorowi biorący udział w projekcie:

 • Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (KSM),
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec w Krośnie,
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z.o.o. w Krośnie (TBS).

Cele związane z realizacją projektu:

 • poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych - ograniczenie emisji CO2,
 • poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła,
 • poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

FOTOGALERIA:

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie