NAZWA PROJEKTU: Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś Priorytetowa Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

fepr-pl-podk-ueefs.jpg [36.95 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 242 718,75 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: z EFS 206 310,93 PLN (85% wydatków kwalifikowalnych), z budżetu państwa 24 271,82 PLN (10% wydatków kwalifikowalnych)
WKŁAD WŁASNY: 12 136,00 PLN
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

Zdrowie
Pomoc społeczna

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 01.08.2017
REALIZACJA DO: 31.07.2019
OPIS PROJEKTU: W ramach projektu powstała Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego przy ul. Czajkowskiego 49 (w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego).
Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia wśród niesamodzielnych mieszkańców Miasta Krosna, w szczególności osób niepełnosprawnych i starszych, wymagających opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Cel został zrealizowany poprzez bezpłatny dostęp do wysokiej jakości sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego oraz doradztwo w zakresie jego obsługi i wykorzystania.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: remont sali, w której znajdować się będzie wypożyczalnia, a także zakup umeblowania, zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, zatrudnienie personelu wypożyczalni, promocja projektu.
Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych, wymagających rehabilitacji i dostępu do usług zdrowotnych.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie