NAZWA PROJEKTU:
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Składowej 5A i 5B w Krośnie

PROGRAM:

Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Składowej 5A i 5B w Krośnie.png [279.08 KB]

INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 10 515 876,66 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 387 279,56 PLN
WKŁAD WŁASNY:  
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez Towarzystwo Budownictwa
Społecznego -Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie.

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 29.09.2021
REALIZACJA DO: 1.03.2022
OPIS PROJEKTU: Miasto Krosno w dniu 13 września 2021 r. zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.
Wsparcie przeznaczono na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na finansowym udziale miasta w budowie dwóch budynków przy ul. Składowej 5A i 5B w Krośnie, w wyniku którego powstało 46 lokali mieszkalnych na wynajem.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie