NAZWA PROJEKTU:
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Składowej 6 w Krośnie

PROGRAM:

Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Składowej 6 w Krośnie.png [282.83 KB]

INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 13 322 888,32 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 995 422,08 PLN
WKŁAD WŁASNY:  
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez Towarzystwo Budownictwa
Społecznego -Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie.

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 22.11.2021
REALIZACJA DO: 11.2022
OPIS PROJEKTU: Miasto Krosno w dniu 13 września 2021 r. zawarło z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.
Wsparcie przeznaczono na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego
na finansowym udziale Gminy Miasto Krosno w budowie budynku wielorodzinnego przy ul.
Składowej 6 w Krośnie, w wyniku którego powstanie 48 lokali mieszkalnych na wynajem.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie